YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Det er kraft i

Tror du at millioner av mennesker gjennomtidene ville hatt så stor tro på bønn hvis den ikke hadde virket?

Opplev troens kraft.

Den er ingen hemmelighet, og alt du behøver å gjøre, er å prøve den.

 

Godspeed

Webpastor B

http://www.agapesenteret.org

 

Reklamer

18. oktober 2011 Posted by | Bønn, Helbredelse, Kristendom, kristenliv, Livet, Yeshua, YHWH | Legg igjen en kommentar

Sukkot – Løvhyttefesten

 

Sukkot, eller Løvhyttefesten, innledes onsdag 12. oktober ved solnedgang og varer en uke.  Har denne «gammeltestamentlige» høytiden noen som helst betydning for oss i dag?  Mange kristne reiser til Israel for å feire denne høytiden, er det bare for å markere støtte til Israel og Jødene?

3.Mosebok 23:39-43  «Også på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i sju dager. På den første dagen skal det være sabbatshvile, og på den åttende dagen skal det også være sabbatshvile.

På den første dagen skal dere ta frukt av prektige trær, palmegrener, grener av løvtrær og poppeltrær fra bekken, og dere skal glede dere for Herren deres Guds ansikt i sju dager.

I sju dager skal dere holde denne festen som en høytid for Herren hvert år. Det skal være en evig lov for hele etterslekten. I den sjuende måneden skal dere feire den.

Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter,

for at etterkommerne deres skal kjenne at Jeg lot Israels barn bo i løvhytter da Jeg førte dem ut fra landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud.»

 Løvhyttefesten er en feiring som har mange forskjellige profetiske temaer. Ett av temaene er feiringen av at hele grøden er høstet inn. Profetisk handler dette bl.a.om at hele høsten av mennesker er kommet inn i Jahves (Guds) rike, både jøder og hedninger.

Kornhøsten, den første store innhøstningen ble høstet inn i pinsen. Den første store innhøstningen til Jahves (Guds) rike kom etter pinsedag da Den Hellige Ånd ble utgytt over Yeshua’s (Jesu) etterfølgere, og mennesker kom til tro på Yeshua (Jesus) som Messias i hopetall.

Før Herren kommer og setter sine føtter på Oljeberget, og begynner sin tusenårige regjeringstid over jorda, kommer det til å bli en innhøstning over jorda uten sidestykke. Herren vår Gud skal høste inn hele resten av grøden sin. Først høster Han inn hedningene, deretter blir hele Israel frelst.

Romerbrevet 11:25-26a «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn, og slik (så) skal hele Israel bli frelst.»

Jahve er ikke sen med løftet om Messias tilbakekomst, som mange vil ha det til. Han vil ha med seg hele den dyrebare grøden, og venter tålmodig så den får både tidligregn og senregn først.

Jakobs brev 5:7 «Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn.»

 Tidligregnet kom jo på pinsedag. Utfra profetordet vet vi da at det kommer en mektig åndsutgytelse over jorda før opprykkelsen på basunhøytiden, for da blir hedningene høstet inn pluss de av jødene som har tatt imot Yeshua som sin jødiske Messias. Resten av jødene blir høstet inn på Yom Kippur, forsoningsdagen. Da er de 10 dagene av dom over jorda avsluttet, og nådens og bønnens ånd kommer over jødene. De erkjenner at Yeshua er deres Messias, og roper på Herren når alle verdens hærer går mot dem.

Sakarja 12:3 «På den dagen skal det skje: Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag er samlet mot henne.»      

V.9-10: »På den dagen skal det skje: Jeg søker å ødelegge alle folkeslagene som kommer imot Jerusalem. Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte.»

Les Sakarja kapittel 13 v.1 + v.6-9 og kapittel 14, v.1-17.

Løvhyttehøytiden er ikke en høytid om Herrens selve ankomst som Konge over jorda, men det er den høytiden der vi på forhånd feirer hva som hender når Han har kommet tilbake og har begynt å regjere fra Jerusalem.

Herren skal være Konge over hele jorden. Satan er bundet for tusen år og stengt inne i avgrunnen, og alle som har blitt frelst gjennom hele jordens historie lever og regjerer sammen Kongenes Konge.

Godspeed

Hanne Grethe Hansen

Nettverkskoordinator

Husmenighetsnettverket Agape

http://www.agapesenteret.org

 

 

 

 

11. oktober 2011 Posted by | Bibel, Herrens Høytider, Israel, Jahve, Tro, Yeshua | , | Legg igjen en kommentar

Derfor har vi frimodighet – Vi er Yeshuas sendebud

Vi er Yeshua’s sendebud. Jahve bruker oss til å tale til dere: Vi ber dere, som om Yeshua selv var her og bad dere, ta imot den kjærligheten han tilbyr dere – la dere forlike med Jahve.

For Jahve tok den syndfrie Yeshua og gjorde ham til synd i vårt sted. Til gjengjeld gjorde han oss syndere rettferdige for seg!

Som Jahves medarbeidere ber vi dere at dere ikke glir bort fra budskapet om Jahves store godhet.

2 Korinter brev 5:20-21;6:1 (Norsk En Levende Bok 1988 [NT])

Som mange har oppdaget, verden har fått en ny webside: http://www.yeshuaarmeen.org – det er mer enn 346,004,403 (tallene varierer) sider der ute, så spørsmålet blir: «Trenger verden en til?»

Det hender når man sitter og arbeider med oppdatering av en side, at man spør seg selv: «Hva er vitsen?  Hvorfor legge ned så mye arbeid i noe som man ikke får tilbakemelding på?»

Nettopp slike tanker satt jeg med her forleden dag, jeg skulle foreta en større oppdatering av siden.  Det gikk tungt og det var ikke særlig glamorøst arbeide.  Tanken på å gi opp kom snikende.

Da var det Den hellige Ånd «slo i bordet» og gjorde meg oppmerksom på at det ikke var for min egen skyld jeg gjorde dette : «Om du får ære og anerkjennelse for ditt arbeide på Internet, er totalt og fullstendig uvesentlig!  Åpne din Bibel og les 2. Korinter brev 5:20-21 og 6:1, så ser du hvorfor du gjør dette!  Du skal så ut, Jeg skal foredle og lede lesere til siden. Det haster å få menneskene til å vende tilbake til det sanne budskapet fra Sion. Tiden er nær for det siste basunstøtet.»

Jeg slo opp og leste de ordene som står øverst. Jeg er overbevist om at jeg har lest dem mange ganger tidligere; og likevel – jeg har aldri lest dem før.  Aldri latt DHÅ tale til meg når jeg leste dem – ikke før nå.

Vi lever i en tid hvor erstatningsteologien og antisemittismen har sin glanstid. Langt inn i kristenfolkets kretser opererer Satan og sprer sine løgner på en så finurlig måte at det blir tatt for sannhet.  «Den nye pakt» og «Nåden» har satt oss fri fra å følge Jahves påbud i Tanakh (GT) og vi er blitt Jahves nye eiendomsfolk – Jødene er kastet på søppeldynga!

Yeshuaarmeen.org har et enkelt, men kraftfullt budskap til verden:

«Vi har ikke fått en ny gud. Fortsatt gjelder:

Elohim sa til Moses: «JEG ER DEN JEG ER.» Og Han sa: «Dette skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.»  Elohim sa også til Moses: «Dette skal du si til Israels barn: Jahve, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er Mitt navn til evig tid, og slekt etter slekt skal kalle Meg ved dette navnet. 2 Mosebok 3:14-15

Jødene er fortsatt Jahves eiendomsfolk og vi som «hedning»-kristne har ikke tatt deres plass i Jahves hjerte.  Jahves nåde har gitt oss en plass sammen med jødene i Hans hjerte.

Men noen av grenene fra Abrahams tre er brutt av. Og dere hedninger, som var grener fra et vilt oljetre, ble podet inn. Nå mottar altså dere den velsignelse som Gud hadde lovt Abraham og hans barn. Dere har del i sevjen fra roten. Romer brevet 11:17

Fortsatt gjelder Torahen med sine 10 bud, forordningene om å feire Jahves høytider til de fastsatte tidene, deriblant Shabbaten og den øvrige undervisningen som Jahve ga til Moses om hvordan vi skal forholde oss overfor Herren vår Gud.»

Vi står foran den siste av de store Herrens Høytider: Sukkot – Løvhyttefesten. Løvhyttens skrøpelighet er en påminnelse om at alt i denne verden er forgjengelig og at vårt eneste trygge ankerfeste finnes i Jahve og Hans omsorg og løfter. Løvhytten er også et bilde på Jahves nærvær og Hans løfter om dette.

 «Vi er Yeshua’s sendebud. Jahve bruker oss til å tale til dere:…»

Derfor er vi frimodige og sier: «Et besøk på vår webside vil forandre ditt liv – du vil finne instrumentet du trenger for å justere ditt livs kurs tilbake til den veien Jahve har kalt deg å gå på.  Til å renske ut all hedenskap og okkultisme som er blitt blandet inn i kristendommen opp igjennom årene. Det vil fri deg fra lenkene fra Nikea og Roma og åpne for Himmelens alle og fulle velsignelser!»

Fei ut skitten og vend tilbake til røttene!

Den Hellige Ånd sier klart at i de siste tider skal noen i menigheten vende seg bort fra Yeshua. De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra onde makter. Disse lærerne vil lyve med «ærlig» ansikt, og de vil gjøre det så ofte at de ikke engang kjenner et stikk i samvittigheten.  1 Brev til Timoteus 4:1-2

Godspeed

Webpastor B

www.yeshuaarmeen.org

10. oktober 2011 Posted by | Bibel, Disippelskap, Israel, Jahve, Kristendom, kristenliv | Legg igjen en kommentar

Sukkot – Løvehyttefesten

12.oktober, ved solnedgang, innledes den siste av Herrens Høytider for i år – Sukkot eller bedre kjent for mange som Løvhyttefesten.  Den avsluttes ved solnedgang 20. oktober.

Vel, det er en sannhet med visse modifikasjoner – en høytid fortsetter jenvt og trutt hele året – uke Shabbaten.  Den inntreffer hver fredag ved solnedgang og avsluttes ved solnedgang på lørdag.  (Fra Trondheim og nordover: fredag 17:30 – lørdag 18:30 hele året).

Sukkot kan du lese mer om her: opprinnelse og hva det betyr for oss kristne.

Godspeed

Webpastor B

http://www.agapesenteret.org

10. oktober 2011 Posted by | Bibel, Disippelskap, Herrens Høytider, Israel, Jahve, Kristendom, YHWH | Legg igjen en kommentar

Spol tilbake

din tro

vi trenger å gå tilbake og oppdage røttene til vår tro – utgangspunktet.

Ta deg tid til å se en video (TORAH CLUB)som illustrerer konseptet på en vakker måte…..

Du ser den her…

Godspeed

Webpastor B

http://www.agapesenteret.org

 

 

 

 

 

 

 

 

6. oktober 2011 Posted by | Bibel, Disippelskap, Israel, Jahve, kristenliv, Tro, Video, Yeshua | Legg igjen en kommentar

Den eldgamle gjelden må betales tilbake

Spesialutgave i anledning Forsoningsdagen – Yom Kippur

·

 

De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv ,som hedninger, har fått del i deres åndelige goder. Romerne 15:27

Shabbat shalom elskede dere!

Dette brevet handler om å angre og gjøre bot i det vi nærmer oss den helligste dagen i den bibelske kalender, Yom Hakippurim , den store forsoningsdagen. På den dagen er vi pålagt å bry vår sjel gjennom faste og stoppe opp med alt annet bortsett fra å søke Yah i bønn. Dette er den største sabbat I den bibelske kalender (Selv om det ikke trenger å være å være på en lørdag) Det var på denne dagen ypperstepresten gikk inn i det aller helligste med blodet av en syndfri geit, men bare etter at han hadde båret fram et offer for seg selv og familien sin. Hvis YHVH aksepterte offeret, ville det bli enda et nådens år i Israel.

Nå kan du og jeg tre inn i det aller helligste hver dag gjennom Yeshua sitt blod, det syndfrie Guds lam, men det er ikke desto mindre en passende tid for å angre sin synd, sålenge himmel og jord består!

En av de viktigste tingene vi skal angre over, som Den hellige ånd har vist meg, er GJELDEN hedningene har overfor de messianske jødene! Den eldgamle gjelden skulle blitt betalt for lenge siden! Det trengs faktisk en gjenopprettelse på dette området og riktig anvendt, kan det bringe med seg det største gjennombrudd I hele vårt åndelige liv og i hele Messias sitt legeme!!

Guds ord lærer oss at vi skal ære de som underviser oss i ordet og advarer oss om at hvis vi ikke gjør det, spotter vi den allmektige Gud!

Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder.Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår I sin syndige natur, skal høste undergang av den: den som sår I Ånden skal høste evig liv ved Ånden.. Galaterne 6:6-8

Det befaler oss dessuten at vi skal ære vår far og vår mor, og dette er det første bud med løfte -et lang og velsignet liv!

‘Du skal hedre din far og din mor så det kan gå deg vel og du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 5.Mosebok 5:16

Israel er både mor og far og den som underviser nasjonene i ordet! Gjennom Israel har nasjonene motatt evangeliet, Messias, og Bibelen! Men siden det fjerde århundre har de hedningetroende i kirken vært skilt fra den opprinnelige jødiske grunnvollen og adoptert et hedensk gudstjenestesystem gjennom Konstantin og kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Yeshua.(Les bøkene : The Healing Power of the Roots og MAP Revolution http://www.kad-esh.org). Dette utløste en forferdelig forfølgelse og hat mot jøder som har fortsatt like til vår tid og har antatt forskjellig former så som Anti-Sionisme! Opp gjennom historien har jødene blitt ydmyket, torturert, frarøvet sin eiendom og myrdet i kristendommens navn. Blant noen av disse forferdelige hendelsene kan vi nevne korstogene i middelalderen, den spanske inkvisisjonen, Kishinev pogromene, og andre pogromer i Russland, utvisning fra de fleste europeiske land, holocaust, Oslo avtalen og antisionistisk politikk som støtter opprettelsen av en palestinsk terrorstat i det bibelske land!

Jødene har blitt plyndret så ofte i kristendommens navn og så devaluert og ydmyket at dette har brakt forbannelse over kirken og nasjonene. Både katolikker og protestanter har plyndret jødene ( Nazi Tyskland var hovedsaklig protestantisk, Norge som er sete for Oslo avtalen er 90% protestanisk ).Over hele Europa blir i dag eiendom forretninger og land som tidligere har tilhørt jøder før utvisninger og pogromer og lignende, okkupert av folk. Men Guds ord forteller oss at hedningene STÅR I GJELD til jødene materielt og istedenfor å betale tilbake gjelden med velsignelser, har kristendommen verden over plyndret, røvet og myrdet jødene!

Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg og jeg vil forbanne dem som forbanner deg. Og i deg skal alle jordens slekter vesignes.1. Mosebok 12:3

YHVH ønsker at jordens familier og etniske grupper og stammer skal bli velsignet men hendene hans er bundet inntil det finnes anger og bot, og forholdet mellom messiastroende jøder og kristne bli gjenopprettet. Du skjønner at da Konstantin førte kirkemøtet i Nikea i pennen, utviste han de messianske jødene fra de hedningetroende! Han sa: “ Vi skulle ikke ha noe tilfelles med jødene!” og “Vi adskiller oss fra jødenes avskyelige selskap” (Se Kirkemøtet i Nikea- Council of Nicea på http://www.kad-esh.org). Men det var ikke fra de vantro jødene han adskilte seg, men fra de troende jødene, kirkens åndelige fedre og mødre! Dette førte selvfølgelig til hat mot alle jøder og ikke bare mot de troende!

Jeg kan fremdeles tydelig høre for mitt indre øre, de ordene som ble uttalt mot meg av en britisk bror i UK et par måneder etter at jeg ble frelst i 1988. “Du må slutte å være jøde nå” sa han i en refsende tone. Med andre ord: Du må spise svinekjøtt og slutte å feire sabbaten. Jeg var sjokkert! Yeshua hadde nå for første gang i mitt liv gitt meg gleden over å være jøde og nå kom denne “ Modne broren” og fortalte meg at min jødiskhet var uønsket blant de kristne!

Den Hellige Ånd førte meg inn i en intens forbønn idet jeg gråt og ropte for denne broren som var blitt forført og var blitt en snublestein for en ny jødisk troende! Men synspunktene hans representerer ( Og det fremdeles) synet til de fleste innen kirken helt til til I dag. Selv om mange nå har våknet opp for erstatningteologiens foførelse, er det mange som er fanget i den. Dette har ført til en forbannelse over alle land gjennom kristendommen og gjennom den hatefulle løgnen at jødene drepte Kristus! Y’shua ble drept av romerne. Jødene hadde ikke juridisk myndighet til å felle dødsdom på den tiden! Imidlertid gav han sitt liv på grunn av all vår synd! En jødisk mobb ropte mot ham men han hadde også tusener av jødiske etterfølgere.

Det etablerte religiøse systemet avviste ham selv om mange prester fulgte ham etterpå ..Den første vekkelsen var i Jesualem og ikke i New York! (Apostlenes gj. 2)

Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det så husk at det ikke er du som bærer grenene men roten som bærer deg. Romerne 11:18

Talløse kristne har falt fra nåden og har blitt brukket av oljetreet på grunn av denne arrogansen!

Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot dem som har falt, men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. Romans 11:22

DET TRENGS GJENOPPRETTELSE FOR AT DENNE FORBANNELSEN SKAL BLI BRUTT

På kong Davids tid var det en forferdelig sultkatastrofe. Det hjalp ikke hva kong David gjorde fordi han høstet konsekvensene av en synd kong Saul, hans forgjenger, gjorde da han drepte Gibeonittene!

I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i tre samfulle år. Da vendte David seg til Herren og bad ham om råd. Herren svarte: ” Det hviler blodskyld på Saul og hans ætt fordi han drepte folk i Gibeon” 2 Samuel 21:1

Gibeonittene hadde lurt Josva til å slutte en pakt med dem slik at de ikke skulle miste livet men heller være slavearbeidere for Israel. Kong Saul brøt pakten de hadde inngått med Josva hundrevis av år tidligere og tok livet av gibeonittene. Det var ikke kong Davids sin skyld men han høstet konskvensene og hele Israel med ham. Saul hadde ikke inngått noen pakt med gibeonittene men han kunne ikke bryte den selv om han var konge, og i det øyeblikk han gjorde det, falt en forbannelse over den kongelige ætten og Israel!

YHVH har en pakt med jødene gjennom Abraham og den kan ikke brytes. Han sa at hvem som enn forbanner, ikke viser respekt, vanærer eller gjør noe ondt mot Abrahams etterkommere ( Dagen jøder) vil komme til å bli forbannet eller fullstendig ødelagt! Det er derfor vi finner dette grusomme dilemma som beskrives I Jesajaboken!

Folkeslag, kom hit og hør, og lytt, dere folkestammer! Jorden og alt som fyller den, skal høre, verden og alt som lever i den . For Herren er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og overgitt dem til å slaktes. Jesaja 34:1,2

For det er en hevnens dag for Herren, et år med gjengjeld i striden for Sion. Jesaja 34:8

Kristendommen har påvirket hele verden og de som kaller seg kristne er kalt til å omvende seg og gjøre bot for sine forfedres synder. Kong David kunne ikke få noe gjennombrudd før han hadde gjort opp med gibeonittene!

“Hva skal jeg gjøre for dere, og hvordan kan jeg sone det som er gjort, så dere kan velsigne Herrens eiendom?” 2. Samuel 21:3

Alle kristne skulle stilt sine jødiske brødre følgende spørsmål: “Hva kan jeg gjøre for å gjøre godt igjen det som mine kristne forfedre har gjort mot dere jødene slik at dere kan velsigne oss hedninger og at forbannelsen over familien min, kirka og landet mitt kan brytes?

Gibeonittene ønsket ikke sølv eller gull, de ville ha gjengjeld og det ble gitt dem!

”Det gjelder den mannen som ville gjøre ende på oss og som hadde satt seg fore å utrydde oss, så det ikke skulle finnes noen av oss igjen i hele Israels land. Gi oss sju av etterkommerene hans ,så skal vi bryte armer og ben på dem for Herren i Gibea, der Saul, Herrens utvalgte , hørte hjemme”Da sa kongen: “ Jeg skal gi dere dem” 2 .Samuel 21:5,6

Imidlertid det som de messianske jødene ønsker seg er hellig gjengjeldelse. Jeg vil ta igjen overfor satan ved å redde så mange kristne fra erstatningsteologien som mulig og ved å forkynne evangeliet laget i Sion til så mange jøder og hedninger som mulig! Ja, mitt ønske som troende jøde er SJELER!

Dette er nøkkelen:

Om hver kristen og enhver forsamling kunne adoptere en messiansk tjeneste på samme måte som Ruth adopterte Noomi, -ville hele Yeshuas legeme komme ut av erstatningsteologien, endetidens innhøstning fra nasjonene ville bli forløst og Israel ville bli frelst. Den åndelige hungersnøden ville ta slutt og vekkelsen ville komme!

Elohim (Gud) kaller hele kirken til å betale tilbake den eldgamle gjelden og gjenopprettes! Guds ord sier at vi skal velsigne de jødiske troende materielt fordi hedningene mottok Bibelen og evangeliet gjennom de jødiske apostler og profeter!

De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv, som er hedninger, har fått del i deres åndelige goder. Romerne 15:27

Prinsippet er alltid det materielle for det åndelige. Om ingen av de salvede israelske tjenestene ( Dvs. forsamlinger/eller de som tjener Herren ) hadde manglet noe, ville det blitt slutt på at noen manglet noe i Yeshuas legeme rundt omkring I nasjonene også og evangeliet ville ha uhindret framgang! Se etter et salvet israelsk ministerium å støtte og oppforde pastoren og menigheten din til å gjøre det samme. Dette er veien å gå for å skape den rette omvendelse og gjenopprettelse som vil behage faderen og slik at han sender SENREGNET!

De gravla bena av Saul og hans sønn Jonatan i Sela i Benjamin, i graven til Kisj, Sauls far. Alt dette ble gjort slik kongen hadde befalt. Etter dette hørte Gud bønnene som steg opp fra landet..2 Samuel 21:14

Idet vi feirer vårt 21års jubileum i tjenesten:

Vi takker alle dere som har gjort Kad-Esh MAP Ministries til det israelske ministerium de støtter ! Idet du støtter gjenopprettelse med finansene dine, vil vi sammen fortsette å ta igjen mot satan ved å redde tusenvis av kristne fra erstatningsteologien, forkynne evangeliet laget i Sion til nasjonene og bringe frelse og helbredelse til Israel!

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Isaiah 62;1

Hilsen vennene deres i Israel

Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Godspeed

Vaya con Dios

Webpastor B

Reaktør / Editor

www.yeshuaarmeen.org

editor

2. oktober 2011 Posted by | Disippelskap, Israel, Jahve, Kristendom, kristenliv, religion, Yeshua, YHWH | Legg igjen en kommentar

Tonight starts Rosh HaShanah, celebrate the Jewish New Year 5772 with us!

Fra: Messianic Bible [mailto:news@biblesforisrael.com]
Sendt: 28. september 2011 13:20
Til: pastorb@live.no
Emne: Tonight starts Rosh HaShanah, Bjoern celebrate the Jewish New Year 5772 with us!

Shalom,

Shana Tova – Happy Jewish New Year – 5772!

jpeg
Honey and apple, foods traditionally served at Rosh HaShanah,
symbolize the desire for a sweet new year.

I’m asking you to read this entire article, simply because it’s so good. The best is in
the middle and at the bottom…. I promise that you will be blessed.

Tonight at sunset Rosh Hashanah (Head of the Year) begins.

This holiday is considered one of the holiest days of the Jewish year.

All over Israel and in synagogues around the world, the shofar (ram’s horn or
trumpet) will be sounded around 100 times.

jpeg
Jewish man sounding the shofar on Rosh Hashanah at the Western
(Wailing) Wall in Jerusalem.

Rosh Hashanah is the start of a ten day period called the Days of Awe that
culminates with Yom Kippur.
This is a serious time of introspection, during which
Jewish people carefully assess their behaviour during the past year.

They also make resolutions to live a better life in the coming year, much the same
way people do during the secular New Year.

According to Jewish Tradition, the world was created on Rosh Hashanah.

The Jewish sages also believe that on this day it is decided “who shall live, and who
shall die… who shall be impoverished and who shall be enriched; who shall fall and
who shall rise.”

For that reason Jewish people take time for self-transformation during the month of
Elul (the month before the High Holidays) so that they can draw closer to God.

jpeg
Young Jewish girl holding a slice of
an apple and a cup of honey.

First and Second Day Customs

Customarily, families gather on the first night of Rosh Hashanah for a holiday meal that
begins with the blessing over a round challah (egg bread) which is dipped in
honey.
The challah is round to represent completeness, the continuity of creation
and the omnipresence of God.

Right afterward, apple slices are dipped in honey. This simple tradition conveys the
hope that the coming year will be sweet and free of sorrow.

On the first day of Rosh Hashanah, a special ceremony called Tashlich (casting off) is
performed, where Micah 7: 18-19 and other verses are recited next to a body of water,
such as a stream, river, lake, pond or sea.

This ritual involves the symbolic casting off of sin as bits of bread or other food are
tossed into the water and carried away.

jpeg
Rabbi performing Tashlich, on the Israeli
coast of the Mediterranean Sea.

Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the
remnant of his inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy.
You will again have compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all
our iniquities into the depths of the sea.” (Micah 7: 18 – 19)

On the second night of Rosh Hashanah, a fruit that has just come into season is served.

This fruit is commonly the pomegranate since it comes into season in Israel around this
time. According to Jewish tradition, the pomegranate has 613 seeds, which is the
same number of mitzvoth (commandments) in the Torah. A special blessing called
the Shehechiyanu is recited:

Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who has kept us alive,
sustained us, and brought us to this season. Amen.

please click here to Bless the Jewish people in Israel this Rosh HaShannah

The Shofar

Biblically, this special festival is called Yom Zikaron Teruah (A day of remembrance
with the blasting of the shofar). In fact, the central observance of this holy day is the
sounding of the shofar, which is seen to herald God as King of the Universe.

“The Lord said to Moses, ‘Say to the Israelites: ‘On the first day of the seventh
month you are to have a day of sabbath rest, a sacred assembly commemorated
with trumpet blasts. Do no regular work, but present a food offering to the Lord.’”
(Leviticus 23: 23-25)

jpeg
Shofar, tallit (prayer shawl), and a pomegranate

However, the shofar is not only blown on this Holy Day. It is blown throughout the
Hebrew month of Elul, for the fall feasts and especially on Yom Kippur (Day of
Atonement), and for other important occasions.

The blast (teruah) of the shofar represents the voice of God to His people.

On Mount Sinai, on the third day, amidst booming thunder, flashes of lightning and a
dense cloud, the sound of the shofar was so loud “that all the people who were in the
camp trembled.” (Exodus 19:16)

We can only imagine the intensity of such a scene. Who blew the shofar from that
thick cloud on Mount Sinai with all the people of Israel gathered below? Was it an
angel of the Lord or Elohim—God Himself— blowing the shofar?

jpeg
This long shofar is fashioned from the horn of a greater kudu in the
Yemenite Jewish style.

Obviously, the shofar is an instrument of great spiritual significance.

The purpose of the sound of the shofar is to wake God’s people out of their spiritual
slumber, to cause them to see the signs of the times, and to remind them to examine the
spiritual condition of their lives.

This is the message of teshuvah, which in Hebrew literally means ‘to return.’ Teshuvah
is turning from our sins in repentance and returning to God.

So, why do we blow the shofar on Yom Zikaron Teruah? We know it’s a
commandment, but the reasons are not specifically stated.

“Speak to the children of Israel, saying: ‘In the seventh month, on the first day of the
month, shall be a solemn rest to you, (Shabbaton Zikron Teruah) a memorial of blowing
the trumpet (shofar), a holy convocation (mikreh kodesh).” (Leviticus 23:24)

jpeg
Young boy blowing a shofar made from ram’s horn.

Occasions to Blow the Shofar

In Israel, the shofar was blown for several reasons:

To mark the arrival of a new moon;
To celebrate a simcha (joyous occasion);
To proclaim liberty to the captives;
To hail a king at his coronation;
To warn of impending judgment;
To gather troops to battle;
To sound an alarm;
To call a sacred assembly and time of fasting;
To confuse the enemy camp; and
To draw God’s attention.

Several of these purposes are demonstrated in the scripture from the book of Joel.

Sounding the Shofar as an Alarm

“Blow the trumpet (shofar) in Zion, and sound an alarm in my holy mountain; let all
the inhabitants of the land tremble: for the day of the Lord comes, for it is close at
hand; a day of darkness and gloominess… (Joel 2:1-2)

“Tear your heart, and not your garments, and turn to the Lord, your God; for he is
gracious and merciful, slow to anger, and abundant in loving kindness, and relents
from sending calamity.” (Joel 2:1-2, 13)

Sounding the Shofar to call an Assembly

“Blow the trumpet (shofar) in Zion! Sanctify a fast. Call a solemn assembly.”
(Joel 2:15)

jpeg
Men reading Torah at the Bialystoker Synagogue

The Shofar of Mercy: the Binding Isaac

Since the shofar is a ram’s horn, it may represent God’s mercy as seen when God
spared the life of Isaac. Abraham had prepared to offer up his son on the altar as
a sacrifice in obedience to God’s command; however, true to Abraham’s faith, God
stayed his hand and provided a ram caught in the thicket for the sacrifice.

“Abraham said, ‘God will provide Himself the lamb for a burnt offering, my
son.’”
(Genesis 22:8)

We blow the ram’s horn (shofar) to remind us of this example of God’s mercy, but
God has further revealed His mercy through Yeshua (Jesus).

He did not spare the life of His only son, Yeshua, but gave it up for us in
order that our names may be written in the Book of Life.

As we say at this season: May your name be inscribed in the Book of Life!

“He who didn’t spare his own Son, but delivered him up for us all, how would he not
also with him give us all things?” (Romans 8:32)

How can we even doubt God’s goodness?

jpeg
The Torah passage read at Rosh HaShanah, with the pertinent
section,Leviticus 23:23-26, in sharpest focus.

please click here sponsor a Chapter of the urgently-needed Messianic Prophecy Bible.

The Shofar in Warfare

The Bible contains many references to the shofar being used in battle. Joshua and
his Israelite army took the enemy city of Jericho with the sounding of the shofarot
(plural of shofar).

“So the people shouted, and the priests blew the trumpets (shofarot). It happened,
when the people heard the sound of the trumpet (shofar), that the people shouted with
a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every
man straight before him, and they took the city.” (Joshua 6:20)

In another example, Gideon and his small band of men blew their shofarot and
gained a victory over the Midianites. (Judges 7:19-25)

“When the three hundred trumpets sounded, the Lord caused the men throughout
the camp to turn on each other with their swords.” (Judges 7:22)

jpeg
The Taking of Jericho, c. 1896-1902, by James Jacques
Joseph Tissot, at the Jewish Museum, New York

How does this relate to us, as people of the God of Israel today?

God’s promise in the Book of Numbers to deliver His people when they blow the
shofar in battle is still applicable:

“When you go to war in your land against the adversary who oppresses you, then
you shall sound an alarm with the trumpets (shofarot). Then you will be remembered
before the Lord your God, and you will be saved from your enemies.” (Numbers 10:9)

Today, the shofar is being re-discovered as the powerful instrument of spiritual warfare.

For that reason it’s being blown, not only in Jewish synagogues during the High Holy
Days, but also in Messianic Jewish Congregations and Christian Churches all over the
world as a declaration of spiritual warfare.

jpeg
Believers sometimes sound the shofar as a declaration of spiritual warfare.

The Shofar of Impending Judgment

In chapter eight of the Book of Revelation, judgment begins with the blast of the
shofar and the earth is struck with plagues reminiscent of the ones in Egypt:

“The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood,
and it was hurled down upon the earth. A third of the earth was burned up, a third
of the trees were burned up, and all the green grass was burned up.” (Revelations 8:7)

But the blasts of the shofar also herald the return of Yeshua (Jesus) and the
resurrection of the dead. Yeshua (Jesus) the Messiah will return with a shout
and the shofar call of God.

“For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with
the voice of an archangel, and with the shofar call of God, and the dead in Messiah
will rise first.” (1 Thessalonians 4:16)

In First Corinthians, the resurrection of the dead in Messiah is also connected
with the last shofar blast:

“Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed, in a
moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet (shofar). For the trumpet will
sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed.”
(1Corinthians 15:51-52)

jpeg
The seventh and final shofar that we read about in the Book of Revelations
will sound when Yeshua returns, hailing him as King Messiah.

The Shofar Hailing King Messiah

In the Book of Revelation, Yeshua (Jesus) is hailed as King with the sounding of the
seventh and final shofar:

“The seventh angel sounded, and great voices in heaven followed, saying, ‘The
kingdom of the world has become the Kingdom of our Lord, and of his Messiah.
He will reign forever and ever!’” (Revelations 11:15)

As the time for the sounding of that seventh shofar draws nearer and nearer,
we ask that you help us sound the shofar of liberty to captive Israel.

“Blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain! Let all the
inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord comes, for it is close at
hand.” (Joel 2:1)

please click here to help proclaim YESHUA King Messiah
to the Jewish people during Rosh HaShannah

jpeg
Holiday round challah and honey

All of our ministry workers here in Israel wish you a good and sweet New Year.
Shana Tova!

P.S. please click here to send your Rosh HaShannah holiday love gift

"I will bless those who bless Israel." (Genesis 12:3)

This message was sent to pastorb from:

Bibles For Israel | P.O. Box 8900 | Pueblo, CO 81008

Email Marketing by iContact - Try It Free!
Update Profile

track.php?msgid=410264&act=6EV9&r=28990668&c=261268

28. september 2011 Posted by | Kristendom | 5 kommentarer

De HøyHellige Dagene – Herrens høsthøytider – fra et jødisk synspunkt

«Jeg ber om daglig nåde til å leve rett for Deg

Om visdom til å vandre, så Du æres kan ved meg.»

«Fra et Jødisk synspunkt» – det er formelig så man kan høre hvordan enkelte slår ut piggene – «Jeg er ikke jøde og har ingen planer om å bli jøde!»

Denne artikkelen har ikke til hensikt å gjøre deg til jøde, men til en bedre kristen og en bedre Yeshua (Jesus) etterfølger.

1. Før du leser videre – slå opp din bibel på Romer brevet kap. 11 og les det nøye.

2. Tenk i gjennom, veldig nøye, «Hvem ga oss Yeshua?» Svaret er Jahve (Gud).

Med disse to punktene i «bakhodet» kan du lese videre og det vil ikke overraske meg om du kommer fram til at du er blitt beriket i ditt kristenliv. Uten å måtte bli omskåret (om du er en mann) eller å måtte gi avkall på nåden.

Webpastor B. Oversetter

Onsdag 28. september, ved solnedgang, går det jødiske folket inn i en spesiell og hellig tid – de HøyHellige dagene:

Rosh Hashanah («årets hode» jødisk nyttårsdag for mennesker, dyr og juridiske kontrakter og speiler hen på Skapelsesberetningen i Bibelen – solnedgang 28. 09. – solnedgang 30.09. [
solnedgang 28.09. – solnedgang 29.09. er Yom Teruah Basunhøytiden]),

Yom Kippur (Forsoningsdagen) og

Sukkot (Tabernaklets fest / Løvhyttefesten).

Disse festene og fastene kalles på Hebraisk – moadim (til fastsatte tider).

I Vayikra ( 3. Mosebok) spesifiseres grunnlaget for hver av disse «fastsatte tider»(moadim), når de skal holdes og hvordan de skal feires.

Selv om mange mennesker rundt om i verden, inklusive kristne, anser disse høytidene for å være «Jødiske høytider», så er de faktisk Jahves (Guds) Hellige Dager og festivaler. Som sådanne, er de absolutt relevante for ALLE som er interessert i å kjenne Ham.

· «Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider, som dere skal utrope som hellige samlinger, dette er Mine høytider. 3 Mosebok 23:2

· «dette er mine moadim…» Vayikra 23:2 (Hebraisk grunntekst)

en jødisk mann blåser i shofaren (bukkehorn)

ved Vestmuren under en av Jahves moadim

En tid for selvgransking

Rosh Hashanah (Yom Teruah) starter med gudstjenester i Synagogen, spesielle bønner og blåsing i Shofaren.

Etter den hellige Shabbaten følger ti dager som er avskilt og kalles «Hellig frykt» eller anger dagene. Tiden med anger avsluttes med Yom Kippur – Forsoningsdagen.

[I følge Jødisk tradisjon omkring disse ti dagene, har
Jahve bøker som Han skriver våre navn i, skriver hvem som skal leve, hvem som
skal dø, hvem som skal ha et godt liv, hvem som skal ha et dårlig liv i det året
som ligger foran. Dette skjer på Rosh Hashanah, men vår oppførsel gjennom de ti
anger dagene, kan få Jahve til å endre mening. Det som skal til for at vår skjebne det
neste året skal bli endret, er omvendelse, bønner, gode gjerninger
(velgjørenhet). Bøkene blir
forseglet på Yom Kippur og blir ikke åpnet på et år. Det er denne tradisjonen om å bli
skrevet inn i bøker som har skapt grobunn for den vanlige hilsenen som brukes i
denne perioden: «Måtte du bli innskrevet og forseglet for et godt
år».]

Rosh Hashanah mat:

På den første kvelden av Rosh Hashanah

serveres honning med epler og runde skiver

av challah (egg brød), sammen med velsignelser

og bønner for et «søtt» nytt år.

Denne intense tiden med selvransaking og selvgransking gir alle en anledning til å se nøyere på sin livstilstand og til å få sin sak i orden med Jahve. I løpet av disse ti dagene er det forbudt å faste.

Interessant nok, selve navnet Israel (utales Yisrael på Hebraisk) kan bety «rett med Gud), med utgangspunkt i to Hebraiske ord – Yashar (rett, riktig eller ærlig) og El – Gud.

De ti dagene fram til Yom Kippur, er en spesiell tid for tilgivelse. Både å be om tilgivelse fra de vi har gjort urett mot, og til å gi tilgivelse til de som har gjort urett mot oss.

Jahve ga oss denne spesielle tiden til å kunne fokusere på omvendelse og tilgivelse, fordi den menneskelige naturen leder oss til synd og uforsonlighet.

Dette er et avgjørende tema, fordi Yeshua selv sa at uforsonlighet vil forhindre oss i å motta tilgivelse fra vår Far i Himmelen.

· » For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere.

· Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser. « Matteus 6:14-15

Shofaren (bukkehornet) lyder før og under de

HøyHellige Dagene

Blåsing i Shofaren som forberedelse til Rosh Hashanah

I løpet av måneden Elul (31. august – 28. september på vår kalender) har det blitt blåst i shofaren i mange ortodokse jødiske forsamlinger – den gjennomtrengende, særegne lyden beveger oss til å søke Jahve og angre syndene i våre liv.

Når vi høre shofaren, kan vi fokusere på de egenskapene ved nåden som ble åpenbart for Moses på Sinai fjellet:

· Herren gikk forbi rett framfor ham og forkynte: «Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet,

· Han fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd, tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerninger komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd.» Shemot (2 Mosebok) 34:6-7

En velkjent og høyt respektert Jødisk vismann fra middelalderen, Maimonides, skrev at lyden fra shofaren er som en alarm som lyder for å vekke oss: » Dere sovende, reis dere opp fra søvnen og dere som døser, våkn opp fra dvalen. Se på deres handlinger, omvend dere fra deres synder og husk deres Skaper.»

På samme måten, formaner de Apostoliske Skriftene (NT) oss til å våkne opp av vår åndelige søvn og anvende vår tid på best mulig måte ved å elske og følge Jahve med hele vårt hjerte, vår sjel, vårt sinn og vår styrke i stedet for å jage etter tomme eller syndige beskjeftigelser.

· Derfor sier Han: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Messias skal lyse for deg.»

· Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise,

· så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde. Efeser brevet 5:14-15

Jødisk bønnebok og Tallit (bønne sjal)

Selichot bekjennelser

Fra dagen etter (søndagen) Shabbaten før Rosh Hashanah og fram til Yom Kippur, blir det framsagt spesielle bønner, kalt Selichot (tilgivelse), ved starten av morgenbønnesamlingene. Dette er ikke korte bønner, de forlenger de ordinære bønnesamlingene med 45 minutter.

Det hebraiske ordet slichah, betyr unnskyld meg, jeg beklager eller tilgi meg. Selv om vi bestreber oss på å leve et hellig og rent liv for Jahve, synder vi alle og blir adskilt fra Herrens herlighet.

Vi må omvende oss og søke tilgivelse for de mange feilene vi gjør som skader oss selv og andre.

· La oss ransake våre veier og granske dem, og vende tilbake til Herren! Klagesangene 3:40

Her er noen av Selichot bekjennelsene (bønnene):

«Herre, jeg omvender meg og ber om tilgivelse:

· For de syndene jeg har gjort overfor Deg gjennom hjertets hardhet

· For de syndene jeg har gjort overfor Deg ved leppenes ytringer

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av umoral

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av frastøtende snakk

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av indre tanker

· For de syndene jeg har gjort mot Deg gjennom hyklersk bekjennelse

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av tåpelig tale

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av urene lepper

· For de syndene jeg har gjort mot Deg gjennom fornektelser og falske løfter

· For de syndene jeg har gjort mot Deg gjennom forakt

· For de syndene jeg har gjort mot Deg ved mat og drikke

· For de syndene jeg har gjort mot Deg ved sladder

· For de syndene jeg har gjort mot Deg ved forretnings metoder

For alt dette, Du tilgivelsens Gud, tilgi oss, benåd oss og gi oss soning.»

Måtte vi alle bli utfordret til å se nøye på vårt «innvendig menneske», og be Den Hellige Ånd om å åpenbare skjult synd i våre hjerter og liv.

La oss også, i de kommende ukene fram til avslutningen på Løvhyttefesten, forene oss med det Jødiske folket over hele verden og i Israel i bønnen fra salmisten David:

· Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker!

· Se om fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei! Salme 139:23-24

AMEN

27. september 2011 Posted by | Kristendom | 1 kommentar

VELKOMMEN

25. september 2011 Posted by | Bibel, Disippelskap, Evangelisering, Gud, Israel, Jahve, Yeshua | , , , , | Legg igjen en kommentar

hva skjedde?

Hva skjedde egentlig med flaggene?

Les referatene fra Rabbi Baruch og Biskp Dominique Biermans besøk til Norge:
http://www.armyforchrist.org

Det er garantert en vekker eller fler…

Vi er veldig takknemelig om du sprer denne videre i ditt nettverk.

Ha en velsignet dag
Godspeed

Hanne Grethe Hansen
Nettverkskoordinator
Husmenighetsnettverket Agape
+47 94982668
agape

www.agapesenteret.org
www.armyforchrist.org

31. august 2011 Posted by | Kristendom | Legg igjen en kommentar