YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Evolusjons generasjonen

Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige, Romer brevet 1:22

Shabbat Shalom dere kjære elskede!

Basisen for Evolusjonsteorien er at de sterkeste, eller best tilpassede dyr, fisker, insekter og mennesker vil overleve endringer gjennom skiftende forhold og over tid og vil utvikle seg gjennom tilpassing og mutering.  Det var dette Hitler baserte hele sin Ariske teori på.  Han myrdet alle de som ble regnet som mindreverdige, eller som ikke var tilpasset teorien – i blant disse var gamle og handikappede, sigøynere og jøder.  Hitler ønsket å skape en «ren» rase.  Den britiske Darwin banet veien for den østerriksk-tyske Hitler og hva som er mest foruroligende, er at den unge israelske generasjonen tror på Darwin og evolusjon som banet veien for Shoa’en (Nasistenes Holocaust).

Tilbedelse av Skapelsen i stedet for Skaperen

Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige,

og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Romer brevet 1:22-23

Tidenes største bedrag, er at det skapte kan forbedre seg «med tiden» eller av egen kraft, og at de «best  tilpassede» vil overleve.  Evolusjonen er en religion basert på selv forbedring og reinkarnasjon.  Sannheten er at evolusjon, selv forbedring og reinkarnasjon kommer alle fra den samme kilden og bygger på det samme fundamentet – fokuset er på kraften i SKAPELSEN i stedet for kraften fra SKAPEREN!

Så sa Elohim (Gud): «La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.» 1 Mosebok 1:26

Den unge/oppvoksende generasjonen er opplært i å tro på skapelsen (i stedet for på Skaperen), til å lovprise skapelsen og til å selv forbedre seg i egen kraft; til å arbeide gjennom den såkalte «karma» i dette livet, for så å komme tilbake i en forbedret utgave i det neste livet.  Når en person ikke er sterk nok, eller ikke er tilstrekkelig tilpassningsdyktig, vil han/hun ikke overleve og dermed fødes selv forbedrings religionen.  Når en person bryter sammen på veien mot «selv forbedring» , vil psykologene forsøke å overbevise dem om at de må tro på seg selv for å kunne komme seg ut av depresjonens grop og gi dem mer «selv forbedring».  Noe som gjør disse stakkars sjelene mer utmattet og trykker dem dypere ned i gropen.

Jeg, ja Jeg er Den som trøster dere. Hvem er du som frykter for en mann som skal dø, og for et menneskebarn som skal bli lik gress. Jesaja 51:12

Når så «selv forbedrings» snakket ikke virker, blir de gitt antidepressiv medisin og man erklærer dem mentalt syke og handikappede!  Hitler ville ha masseutryddet dem, men siden vi er mer opplyste enn han var, lukker vi dem inne i psykiatriske institusjoner og «tolererer» dem på et vis.  Det 21 århundre’s pest er: Mentale lidelser, mentalt sammenbrudd, depresjoner og selvmord, og det i økende grad.  Evolusjons religionen har ført menneskeheten til galskap og dyp forvirring, som inkluderer mentale lidelser, homoseksualitet og fritt fram for massemord (abort)!

Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble slike som setter ut rykter, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, Romer brevet 1,:28-30

Frykten og angsten hos disse som ikke vil klare å «selv forbedre» seg er nærliggende og nettopp denne frykten og angsten vil føre dem inn i en klinisk depresjon og selvmord.

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Messias Yeshua, vår Herre. Romer brevet 6:23

Tillemping kontra Anger

Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, Apostlenes gjerninger 3:19

Evolusjon defineres som: De best tilpassedes overlevelse gjennom TILPASSING og MUTASJON (forandringer i arvestoffene).  Bibelen forteller oss at om vi vil leve på jorden og for evig, så må vi ANGRE (ikke tilpasse oss eller mutere!).

Guds Ord sier klart at Det Gode Budskapet (evangeliet) om tilgivelse, frelse og evig liv ikke er for de sterkeste, men for de svakeste og de mest ydmyke!

Herren Guds Ånd er over Meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige*. Han har sendt Meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, for å sette de bundne fri, <* saktmodige, elendige, ydmyke.> Jesaja 61:1

Evolusjon har kun ett mål – «overlevelse» og hva er hensikten med denne «overlevelsen»?  Jo, å bli «bedre», å «selv forbedre», å vende tilbake i det «neste» livet i en bedre versjon.  De som ikke takler presset med «selv forbedring» bryter enten sammen, eller de pådrar seg en mental sykdom, eller blir «anarkister» (stiller seg utenfor samfunnets lover)! Uansett hvilken måte vi ser på det, Darwin har brakt verden til et punkt hvor det hersker ren galskap.

Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige, Romer brevet 1:22

På sitt dødsleie fikk Darwin besøk av en kristen lady ved navn Lady Hope, og hun beskrev sin samtale med ham slik:

» Jeg gjorde noen henvisninger til de sterke meninger som var uttrykt av mange vantro på historien om skapelsen og deres behandling av de første kapitlene i 1. Mosebok. Han (Darwin) var tydelig ukomfortabel, fingrene rykket nervøst og et drag av sjelsangst kom over ansiktet hans da han sa: «Jeg var en ung mann med uferdige ideer. Jeg kastet ut spørsmål, forslag og undret meg hele tiden over alle ting. Og til min forbauselse spredte ideene seg som ild i tørt gress. Folk laget en religion av dem. » Så stoppet han og etter noen flere setninger om Guds hellighet og storheten i denne boken, ser han på Bibelen og sier …»

Selv om Darwins datter benektet at lady Hope i det hele tatt besøkte Charles Darwin, så kan man jo tenke sitt!

 Egoistiske mordere

For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, 2 Timoteus 3:2

Selv abort farsotten fra det 20. og 21. århundrene skyldes Darwins evolusjonsteori.  Leger nøler ikke med å fjerne fostre med Downs syndrom eller andre former for unormalitet som oppdages i svangerskapet.  Alt dette er basert på «raseteorien» og overlevelsen for de best tilpassede!

Da jeg var gravid med min datter Adi (Juvel på Hebraisk), var jeg veldig syk og i syv måneder led jeg av kvalme og oppkast.  Det var så ille at jeg måtte legges inn på sykehus for å få intravenøs ernæring.  I løpet av de tre første månedene av svangerskapet, gikk jeg ned 10 kg i vekt.  Jeg kommer aldri til å glemme hvordan legene på det sterkeste anbefalt meg å ta abort!  De forsøkte å overbevise meg om at dersom jeg ikke fjernet babyen min, kunne babyen komme til å bli født med misdannelser eller være ødelagt på et vis.  Budskapet var klart og tydelig: «Drep babyen, eller så vil hun bli en byrde for deg i ditt liv.»  Fokuset var hele tiden på «meg» og «mitt liv», og ikke på hva Elohim (Gud), Skaperen, mener om mord eller abort; eller hva du nå enn vil kalle det! Abort er ikke noe bedre enn Nazisme; det er massemord på uønskede og «mindreverdige» mennesker! Muligheten for at jeg skulle komme til å  få en «ødelagt baby», gjorde min datter til et «mindreverdig menneske» som man lett kunne rydde av veien! Hun ville ikke passe inn i Darwin’s verden hvor bare de «tilpassede» overlever, så derfor burde hun dø!

For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv.

Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk.   Salme 139:13-14a

Selv om jeg ikke kjente Yeshua (Jesus) på den tiden, så var jeg helt klar over at det fantes en Skaper og derfor protesterte jeg kraftig mot at man skulle myrde min datter Adi!  Jeg gjennomlevde syv måneder med store lidelser.  Jeg ble til og med sendt til en psykiater for å sjekke ut om jeg i min underbevissthet avviste min datter og dermed kastet opp.  Psykiateren likte å snakke med meg, men fant ikke noe svar.  Til slutt oppdaget jeg, ved Jahve’s (Guds) nåde, at det jeg manglet var B6 vitaminer.  Etter at jeg startet å ta vitamintilskudd, forsvant kvalmen og oppkast i løpet av et par uker, og jeg kunne nyte de to siste månedene av svangerskapet med perfekt helse.  Adi ble født som en helt perfekt baby.  Hadde jeg imidlertid hørt på de evolusjonsinfiserte legene, ville jeg ha tillat min datter å bli myrdet ved abort fordi jeg manglet vitamin B6!

Bibelsk kultur kontra Humanistisk kultur

For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og stolthet over livets goder, er ikke av Faderen, men er av verden. 1 Johannes brev 2:16

Mine barn vokste ikke opp med meg fordi det Israelske rettsvesenet besluttet at «min kultur» (troen på Yeshua) ikke passet med deres fars families kultur (verdslig humanisme).  Denne verdslige humanismen, basert på evolusjons teorien, som avviser en SKAPER og en Himmelsk design, som benekter eksistensen av synd og blodsoning, brakte mine barns far til selvmord.  Mine to barn, Adi og Yuval ble farløse i en alder av 6 (Yuval) og 10 (Adi).  Siden «min kultur» (Troen på Skaperen, Bibelen og Messias) ikke passet inn i den verdslige humanismen som brakte deres far til selvmord, kunne jeg ikke introdusere «min kultur» (tro) til mine barn.  I stedet måtte jeg observere hvordan den verdslige humanismen, basert på evolusjons teorien, førte mine barn inn i depresjon og selvødeleggelse.  Først ganske nylig, etter å ha syndet så mye han kunne, hadde Yuval et møte med den Levende Gud og endelig aksepterte Yeshua.  Hans møte er veldig opplysende.

Uten en Bibelsk Visjon går denne generasjonen til grunne

Uten åpenbaring (visjon) kaster folket fra seg alle hemninger. Men salig er den som følger Torahen. Ordspråkene 29:18

Yuval forsøkte å begå selvmord tre ganger.  På det tredje forsøket lyktes han faktisk og av ren nåde og aktiv tro fra vår side, ble Yuval oppreist fra døden av Universets Skaper for omkring to år siden.  Etter dette fortsatte han å synde.  Han sluttet å ta medisiner, startet å bruke marihuana og begynte å hallusinere og ble psykotisk.  Midt oppe i dette «kjøret» fortalte han at hans sinn ble plaget av følgende tanke:

Er Skapelsen sannhet eller er evolusjonen sannhet?

Han fortalte at hver gang han tenkte på evolusjonen, følte han død – han følte at han skulle dø!  Hver gang han mediterte over muligheten for at det fantes en SKAPER, følte han fred og liv! Etter hvert førte dette ham til omvendelse og til tro på Yeshua. Han omvendte seg også fra å ikke tro på Elohim’s (Guds) landpakt med Israel og fra å være enig i frigjøringen av Gaza og fjerningen av Jødiske bosettinger!!  Fra det øyeblikket hvor han startet å tro på Skaperen, begynte han å tro på Hans Ord, Hans Messias og Hans landpakt med Israel!

Yuval er fortsatt i en prosess av helbredelse fra skadene av verdslig humanisme, evolusjon og synd (Vær så snill, be mye for ham når han nå lever et liv i overgivelse til Messias og hans sinn er fullstendig helet).  Hans dramatiske og overnaturlige omvendelse, ga meg imidlertid et innsyn inn i hele denne generasjonen av Israelere som går til grunne på grunn av vantro og mangel på kunnskap.  På Israelske skoler ( som i andre land) er de blitt undervist i Evolusjonens og «Selv forbedringens» religion.  Dette gir dem tomhet, forvirring og galskap.  De har ingen annen visjon i livet enn «selv», derfor er de villige til å gi avkall på det Lovede Landet for en falsk, ubibelsk fred.  De har ingen hensikt for dem å leve her, ingen Bibelsk hensikt siden de ikke tror på Bibelen.  Om de kan «skape seg en tilværelse» her så blir de, om de ikke kan tjene nok penger så ser de seg om etter et annet land!  Vi har millioner av unge Israelere i andre land nå.

Guds Ord sier at uten en Bibelsk Visjon vil Hans folk gå til grunne!

En ung generasjon full av Evolusjon trenger en Revolusjon

Herren kjenner menneskets tanker, at de er tomhet. Salme 94:11

Blant disse unge Israelere i 20 til 30 årene, prøver noen å finne sin visjon (framtidshåp) gjennom nettverksmarkedsføring, coaching (motivasjon, veiledning) og new age metoder, men inntil de får en Bibelsk visjon for sitt formål med å bo i Israel, vil de gå til grunne!

Darwin banet veien for Hitler og for folkemordet på over 6 millioner Jøder under den andre verdenskrigen, og nå har Darwin og Evolusjons teorien og verdslig Humanisme banet veien for Israels selvødeleggelse!  Denne trusselen er langt større enn trusselen fra palestinsk terror og Hamas.  For om Israels befolkning hadde en Bibelsk visjon, ville de hatt Jahve’s (Guds) kraft til å stå i mot deres fiender, men så lenge de tilber «selv» vil de ikke klare det.  Israel kan ikke «selv forbedre» seg til overlevelse, det må OMVENDE seg!  Landet kan ikke reparere seg selv (Tikun!) det må TESHUVA (angre og omvende seg), det må vende tilbake til Bibelens Gud, til Hans Pakts Løfter og til sin Messias Yeshua.  Ikke noe annet vil hjelpe!

hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. 2 Krønike bok 7:14

Vi er inne i en tid med store sammenstøt i Midtøsten!  Libya, Syria og Egypt «koker», Islam og Sharia lover truer med å ta over regionen.  Irans atomtrussel er veldig reell.  Israel er innesperret i et land klinket med terrorist lommer som Gaza og andre områder som er befengt med hat mot landet.  Fienden forbereder et blodbad og Evolusjons religionen, overlevelsen av de tilpassede eller raserenhet vil ikke hjelpe her.  Ikke noen form for «tilpassing» av en falsk fredsprosess vil virke.  Det er ene og alene en OMVENDELSE og troen på Bibelens Gud, på Hans Paktsløfter og på Hans Messias som vil hjelpe!  Vi må be for denne evolusjons smittede generasjonen av Israelere – be om at de må få et overnaturlig møte med SKAPEREN!

Fotfestet som Evolusjonen og verdslig Humanisme har i Israel og i alle jordens nasjoner må rives bort!

For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel. Jesaja 62:1

Deres venner og mentorer i Israel

Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Reklamer

4. november 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Generelt, Israel, Jahve, Kristendom, kristenliv, religion, Samfunn, Tro, Yeshua, YHWH

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: