YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

De HøyHellige Dagene – Herrens høsthøytider – fra et jødisk synspunkt

«Jeg ber om daglig nåde til å leve rett for Deg

Om visdom til å vandre, så Du æres kan ved meg.»

«Fra et Jødisk synspunkt» – det er formelig så man kan høre hvordan enkelte slår ut piggene – «Jeg er ikke jøde og har ingen planer om å bli jøde!»

Denne artikkelen har ikke til hensikt å gjøre deg til jøde, men til en bedre kristen og en bedre Yeshua (Jesus) etterfølger.

1. Før du leser videre – slå opp din bibel på Romer brevet kap. 11 og les det nøye.

2. Tenk i gjennom, veldig nøye, «Hvem ga oss Yeshua?» Svaret er Jahve (Gud).

Med disse to punktene i «bakhodet» kan du lese videre og det vil ikke overraske meg om du kommer fram til at du er blitt beriket i ditt kristenliv. Uten å måtte bli omskåret (om du er en mann) eller å måtte gi avkall på nåden.

Webpastor B. Oversetter

Onsdag 28. september, ved solnedgang, går det jødiske folket inn i en spesiell og hellig tid – de HøyHellige dagene:

Rosh Hashanah («årets hode» jødisk nyttårsdag for mennesker, dyr og juridiske kontrakter og speiler hen på Skapelsesberetningen i Bibelen – solnedgang 28. 09. – solnedgang 30.09. [
solnedgang 28.09. – solnedgang 29.09. er Yom Teruah Basunhøytiden]),

Yom Kippur (Forsoningsdagen) og

Sukkot (Tabernaklets fest / Løvhyttefesten).

Disse festene og fastene kalles på Hebraisk – moadim (til fastsatte tider).

I Vayikra ( 3. Mosebok) spesifiseres grunnlaget for hver av disse «fastsatte tider»(moadim), når de skal holdes og hvordan de skal feires.

Selv om mange mennesker rundt om i verden, inklusive kristne, anser disse høytidene for å være «Jødiske høytider», så er de faktisk Jahves (Guds) Hellige Dager og festivaler. Som sådanne, er de absolutt relevante for ALLE som er interessert i å kjenne Ham.

· «Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider, som dere skal utrope som hellige samlinger, dette er Mine høytider. 3 Mosebok 23:2

· «dette er mine moadim…» Vayikra 23:2 (Hebraisk grunntekst)

en jødisk mann blåser i shofaren (bukkehorn)

ved Vestmuren under en av Jahves moadim

En tid for selvgransking

Rosh Hashanah (Yom Teruah) starter med gudstjenester i Synagogen, spesielle bønner og blåsing i Shofaren.

Etter den hellige Shabbaten følger ti dager som er avskilt og kalles «Hellig frykt» eller anger dagene. Tiden med anger avsluttes med Yom Kippur – Forsoningsdagen.

[I følge Jødisk tradisjon omkring disse ti dagene, har
Jahve bøker som Han skriver våre navn i, skriver hvem som skal leve, hvem som
skal dø, hvem som skal ha et godt liv, hvem som skal ha et dårlig liv i det året
som ligger foran. Dette skjer på Rosh Hashanah, men vår oppførsel gjennom de ti
anger dagene, kan få Jahve til å endre mening. Det som skal til for at vår skjebne det
neste året skal bli endret, er omvendelse, bønner, gode gjerninger
(velgjørenhet). Bøkene blir
forseglet på Yom Kippur og blir ikke åpnet på et år. Det er denne tradisjonen om å bli
skrevet inn i bøker som har skapt grobunn for den vanlige hilsenen som brukes i
denne perioden: «Måtte du bli innskrevet og forseglet for et godt
år».]

Rosh Hashanah mat:

På den første kvelden av Rosh Hashanah

serveres honning med epler og runde skiver

av challah (egg brød), sammen med velsignelser

og bønner for et «søtt» nytt år.

Denne intense tiden med selvransaking og selvgransking gir alle en anledning til å se nøyere på sin livstilstand og til å få sin sak i orden med Jahve. I løpet av disse ti dagene er det forbudt å faste.

Interessant nok, selve navnet Israel (utales Yisrael på Hebraisk) kan bety «rett med Gud), med utgangspunkt i to Hebraiske ord – Yashar (rett, riktig eller ærlig) og El – Gud.

De ti dagene fram til Yom Kippur, er en spesiell tid for tilgivelse. Både å be om tilgivelse fra de vi har gjort urett mot, og til å gi tilgivelse til de som har gjort urett mot oss.

Jahve ga oss denne spesielle tiden til å kunne fokusere på omvendelse og tilgivelse, fordi den menneskelige naturen leder oss til synd og uforsonlighet.

Dette er et avgjørende tema, fordi Yeshua selv sa at uforsonlighet vil forhindre oss i å motta tilgivelse fra vår Far i Himmelen.

· » For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere.

· Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser. « Matteus 6:14-15

Shofaren (bukkehornet) lyder før og under de

HøyHellige Dagene

Blåsing i Shofaren som forberedelse til Rosh Hashanah

I løpet av måneden Elul (31. august – 28. september på vår kalender) har det blitt blåst i shofaren i mange ortodokse jødiske forsamlinger – den gjennomtrengende, særegne lyden beveger oss til å søke Jahve og angre syndene i våre liv.

Når vi høre shofaren, kan vi fokusere på de egenskapene ved nåden som ble åpenbart for Moses på Sinai fjellet:

· Herren gikk forbi rett framfor ham og forkynte: «Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet,

· Han fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd, tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerninger komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd.» Shemot (2 Mosebok) 34:6-7

En velkjent og høyt respektert Jødisk vismann fra middelalderen, Maimonides, skrev at lyden fra shofaren er som en alarm som lyder for å vekke oss: » Dere sovende, reis dere opp fra søvnen og dere som døser, våkn opp fra dvalen. Se på deres handlinger, omvend dere fra deres synder og husk deres Skaper.»

På samme måten, formaner de Apostoliske Skriftene (NT) oss til å våkne opp av vår åndelige søvn og anvende vår tid på best mulig måte ved å elske og følge Jahve med hele vårt hjerte, vår sjel, vårt sinn og vår styrke i stedet for å jage etter tomme eller syndige beskjeftigelser.

· Derfor sier Han: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Messias skal lyse for deg.»

· Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise,

· så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde. Efeser brevet 5:14-15

Jødisk bønnebok og Tallit (bønne sjal)

Selichot bekjennelser

Fra dagen etter (søndagen) Shabbaten før Rosh Hashanah og fram til Yom Kippur, blir det framsagt spesielle bønner, kalt Selichot (tilgivelse), ved starten av morgenbønnesamlingene. Dette er ikke korte bønner, de forlenger de ordinære bønnesamlingene med 45 minutter.

Det hebraiske ordet slichah, betyr unnskyld meg, jeg beklager eller tilgi meg. Selv om vi bestreber oss på å leve et hellig og rent liv for Jahve, synder vi alle og blir adskilt fra Herrens herlighet.

Vi må omvende oss og søke tilgivelse for de mange feilene vi gjør som skader oss selv og andre.

· La oss ransake våre veier og granske dem, og vende tilbake til Herren! Klagesangene 3:40

Her er noen av Selichot bekjennelsene (bønnene):

«Herre, jeg omvender meg og ber om tilgivelse:

· For de syndene jeg har gjort overfor Deg gjennom hjertets hardhet

· For de syndene jeg har gjort overfor Deg ved leppenes ytringer

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av umoral

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av frastøtende snakk

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av indre tanker

· For de syndene jeg har gjort mot Deg gjennom hyklersk bekjennelse

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av tåpelig tale

· For de syndene jeg har gjort mot Deg på grunn av urene lepper

· For de syndene jeg har gjort mot Deg gjennom fornektelser og falske løfter

· For de syndene jeg har gjort mot Deg gjennom forakt

· For de syndene jeg har gjort mot Deg ved mat og drikke

· For de syndene jeg har gjort mot Deg ved sladder

· For de syndene jeg har gjort mot Deg ved forretnings metoder

For alt dette, Du tilgivelsens Gud, tilgi oss, benåd oss og gi oss soning.»

Måtte vi alle bli utfordret til å se nøye på vårt «innvendig menneske», og be Den Hellige Ånd om å åpenbare skjult synd i våre hjerter og liv.

La oss også, i de kommende ukene fram til avslutningen på Løvhyttefesten, forene oss med det Jødiske folket over hele verden og i Israel i bønnen fra salmisten David:

· Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker!

· Se om fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei! Salme 139:23-24

AMEN

Reklamer

27. september 2011 - Posted by | Kristendom

1 kommentar »

  1. I vår travle hverdag er dette noe som ofte går hus forbi… vi kikker på klokka og gir Gud fem minutter til å vise oss på rett spor igjen (jeg overdriver en smule). Jeg ser absolutt viktigheten av at lengre tider settes av til ransakelse; omvendelse, forsoning og tilgivelse som kommer fra hjertets dyp er ikke fast-food eller quick-fix, det krever villighet til å ta ett realistisk syn på seg selv, sin karakter og integritet, på prioriteringer og rutiner. Med at (den norske) kirkens dager ikke er like kjente og allmenne lenger, er dette noe som glir mer og mer ut menneskers tanker og vaner og inn i glemmeboka.

    Å sette av dager til dette passer perfekt med at vi er ett hellig folk. Ett folk skilt fra verdens innflytelse og satt tilside for Guds ære og behag.

    Guds fred og velsignelse!

    Kommentar av Cecilie | 27. september 2011 | Svar


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: