YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Er all mat ren?

> Priset er du, Jahve, vår Gud, universets konge, som bringer sannhetens Torah og frelsens evangelium til ditt folk Israel og til alle mennesker gjennom din sønn Yeshua, vår Herre og Messias. Amen.

Begreper:

YHWH = Egennavnet som Bibelen angir som Skaperens egennavn.Uttales Jahve.

Yeshua = Bibelens egennavn på Messias,slik det ble meddelt hans mor av engelen.

Tanakh = den hebraiske Bibelen (GT)

Torah = fellesnavn på de 5 Mosebøkene.Ofte feilaktig betegnet som Loven.Den mest korrekte, bibelske, betydningener “instruksjoner, opplæring”

Etter korset og den fornyede pakts åpning mot hedningene, er det du og du alene som er ansvarlig overfor YHWH for hvordan ditt kristenliv leves. Ingen prest, profet, pastor eller predikant kan brukes som begrunnelse /rettferdiggjøring for at du gjorde det du gjorde, den dagen du står foran den Endelige Dommeren.

Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til Meg på den dag: "Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?"23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: "Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!" Matteus 7:21-23 “(Bibelen Guds Ord)

Intro

Den Bibelen du leser hver dag, inneholder 66 bøker, 1 189 kapitler og 31 173 vers.  Første del av den, det som kalles (GT) Gamle Testamentet, er opprinnelig skrevet på Hebraisk og oversatt via gresk -> latin -> engelsk -> norsk. Den andre delen, (NT) Nye Testamentet, er antatt å være skrevet på gresk og oversatt -> latin -> engelsk -> norsk.

Bibelen, både Tanakh (GT) og De Apostoliske Skriftene (NT), ble opprinnelig skrevet uten kapitler og vers. Kapittelinndelingen slik vi kjenner den i dag, har sin opprinnelse på 1200-tallet, versinndelingen ble innført i Robert Étiennes trykte Nye testamente fra 1551. Dette ble gjort for å lette lesning og henvisning.

Både oversettelser og inndeling i kapitler og vers har vist seg å bli et tveegget sverd. Det er riktig at oppdelingen har gjort tekstene mer håndterlige, men det har også, i alt for stor grad, ført til utviklingen av “Buffetkristendom” – man plukker enkelt vers ut av sammenhengen og definerer sitt kristenliv ut fra dem. YHWH’s Ord er en enhet og må brukes som en enhet i utformingen av et ekte kristenliv.

Spis hva du vil – Yeshua har sagt det er ok – eller har han det?

I tillegg til debatten om hvorvidt vi som kristne er pålagt å feire Shabbat, er det matreglene i Vayikra (3. Mosebok) kap. 11 som skaper høye bølger og skarpe skiller. YHWH gir, gjennom Moses og Aron, instrukser om hvilke dyr som kan anvendes til mat. Han angir også hvilke som skal regnes som urene, og derfor ikke kan spises, bl.a. svin, hare, kamel, alt som lever i vannet og ikke har finner eller skjell og en rekke fugler, bl.a.

Mange bibeloversettelser har en tilføyelse på slutten av Markus 7:19, som lyder: “Dermed slo han fast at all mat er ren.” Dette gjelder bl.a. følgende norske oversettelser: DNB 2005, DNB GT78+NT05, DNB 1978/85. Dette er jo gode nyheter for den som liker svinekjøtt og skalldyr. Her er det jo klinkende klart at Yeshua har avskaffet de gamle reguleringene i Vayikra (3. Mosebok) kap.11. Nå er det fritt fram for å spise skinke og skalldyr og ellers hva man måtte ha sansen for, ikke sant?

Dersom du har valgt å leve ditt kristenliv ved “buffeten” og livnære deg på mannakorn, er jeg redd for at du vil oppleve en dundrende “åndelig matforgiftning”. Den viktigste nøkkelen til å forstå ethvert vers og avsnitt i Bibelen, er å sjekke i hvilken sammenheng det står. I det valgte eksemplet, Markus 7:19, finnes nøkkelen i Markus 1-5 hvor Yeshua blir spurt: “Hvorfor lever ikke dine disipler i samsvar med tradisjonene fra de Eldste, men i stedet spiser de med urene hender?” Markus 7:5 (Jewish New Testament)

Fariseerne og noen av Torah lærerne som hadde kommet fra Jerusalem samlet seg sammen med Yeshua og så at noen av hans disipler spiste med rituelt urene hender, det vil si, uten å utføre en rituell vask av hendene. For Fariseerne, og faktisk alle jødene holdt fast på tradisjonene fra de Eldste – ikke å spise uten at de hadde foretatt en rituell vask av hendene. Også, når de kommer fra markedet, spiser de ikke før de har helt vann fra håndleddet og ut til fingerspissene; og de overholdt mange andre tradisjoner, slik som å vaske kopper, kokekar og bronsekjeler. Fariseerne og Torah lærerne spurte ham: Hvorfor lever ikke dine disipler i samsvar med tradisjonene fra de Eldste, men i stedet spiser de med urene hender?Markus 7:1-5 (Jewish New Testament)

Legg merke til to ting her!

For det første, det er ikke et spørsmål som dreier seg om Torahen og dens bestemmelser eller instruksjoner, men om tradisjoner.

For det andre, det er ikke et spørsmål om hva man kan spise, men om hvorvidt man kan spise uten først å foreta en rituell håndvask.

Dette forklarer hvorfor Yeshua svarer som han gjør: “Dere setter til side YHWH’s bud og holder dere til menneskelige tradisjoner i stedet” (v8) “Sannelig”, sa han til dem: “dere har gjort det til en kunstart å sette til side YHWH’s bud for å kunne opprettholde tradisjonene deres.” (v9) Markus 7:8-9 (Jewish New Testament)

La oss vende tilbake til utgangspunktet og se på vers 18 og 19 for å se om Yeshua virkelig avskaffet YHWH’s forbud: « Og Han sa til dem (disiplene) forstår dere også så lite? Forstår der ikke at det ikke er det som kommer utenfra og går inn i mennesket som er i stand til å gjøre ham vanhellig (uren)? Det er fordi det ikke går inn i hans hjerte, men ned i hans mage og derfra ut i latrinen. Slik blir all mat renset.» Markus 7:18-19 (Jewish New Testament)

Hvordan er det mulig finne belegg for at Yeshua opphevet matforskriftene her, når han selv hadde kritisert fariseerne for å gjøre det samme (vers 8,9,13)? [Det Yeshua virkelig sier, er jo at fordøyelsessystemet foretar rensingen av maten. Avfallsstoffene går i latrinen, mens resten blir tatt opp i kroppen]

En annen side av samme sak, hvordan kan man få det til at Yeshua i vers 18 og 19 snakker om YHWH’s matregler, når han fram til dette punktet har befattet seg med temaet “Tradisjonene fra de Eldste”. (vers 3,4,5,8,9,13)

Tilslutt, er det mulig at versene 18 og 19 plutselig kunne dreie seg om mat, når hele diskusjonen fram til da hadde dreid seg om rituell håndvask (versene 2,3,4,5?)? Åpenbart ikke. Dette blir enda tydeligere om man sammenligner Markus’ nedtegnelser med Matteus’ rapport fra samme samtale (Matteus 15:1-20). Her konkluderer Jesus med å si “… men å spise uten å ha foretatt rituell håndvask, vanhelliger ikke et menneske.

Fordi temaet hos Markus 7:1-19 ikke dreier seg om bibelske matregler, kan det ikke dreie seg om avskaffelse av disse heller. Ja vel, men hvorfor sier så mange oversettelser nettopp dette?

Igjen er det nødvendig å se på sammenhengen, men i dette tilfellet den sosiale sammenhengen. Diskusjonen fant sted i en sosial og historisk sammenheng som var forskjellig fra vår. Både språk og levesett var totalt basert på Tanakh (YHWH’s Ord). For eksempel så var deres festdager, de samme som var angitt i Tanakh som YHWH’s høytider. Deres eiendoms rettigheter var de som var beskrevet i Tanakh, helt forskjellig fra våre. På samme måten var det bare de artene som var definert som “rene” i Torahen som ble ansett som mat, alt annet var ikke-mat.

I beste fall skyldes nok den feilaktige tilføyelsen at oversetterne ikke har vært seg godt nok bevisst den sosiale og historiske sammenhengen.

Hvordan skal vi da forstå Markus 7:19?

Således erklærte Han alt gitt-av-YHWH-som-mat som ren (åndelig sett), uavhengig av rituell håndvask.

Dermed er bare å konkludere, på tross av direkte en vranglære tilføyelse i enkelte bibeloversettelser: Guds forskrifter om ren og uren mat i Vayikra (3. Mosebok) kap- 11, de er fortsatt gyldige for alle Hans barn.  Spørsmålet blir da, “Hvordan gjør vi YHWH’s vilje?”  Svaret er enkelt: Vi gjør som Han har gitt oss instrusker om i Bibelen!  Og til deg som nå febrilsk blar i Bibelen for å finne bekreftelse hos Paulus eller Peter for at du kan nyte din svinekotelett eller sjømat fra grillen – hvem har størst autoritet, Yeshua eller Paulus og Peter?

 

VIKTIG:

Ikke slutt å vaske hendene før du spiser eller behandler mat. Yeshua omtaler her en rituell håndvask med åndelig betydning (Man lot vann renne over hendene og tørket dem.), ikke vask som er hygienisk begrunnet.

Besøk gjerne: “tilbake til røttene” våre websider for de som vil tilbake til evangeliet fra Jerusalem.

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

Reklamer

15. juli 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Kristendom, kristenliv, Livet, Tro, Yeshua

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: