YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Frikjøpt fra Torahen?

Priset er du, YHWH vår Gud, universets konge, som bringer sannhetens Torah og frelsens evangelium til ditt folk Israel og til alle mennesker gjennom din sønn Yeshua, vår Herre og Messias. Amen.

Begreper:

YHWH – Jahve = er egennavnet til Herren vår gud.

Yeshua = Bibelens egennavn på Messias, slik det

ble meddelt hans mor av engelen.

Tanak = den Hebraiske Bibelen (GT)

Torah = fellesnavn på de 5 Mosebøkene.

Ofte feilaktig referert til som Loven.

Den mest  korrekte bibelske betydningen er “instruksjoner, opplæring”.

Kilder: jesusisajew.org, Google, Wikipedia

Det pågår stadig debatter omkring spørsmålet: “Nåden eller Loven – utelukker det ene det andre?”. Den siste jeg var innom gjaldt Shabbat – skal vi bry oss om den og skal vi feire den på lørdag eller søndag? Det er trist å lese de mer eller mindre fantasifulle fortolkninger av Bibelens budskap omkring disse temaene.

Det gjør selvfølgelig ikke saken bedre at det store flertallet forholder seg til den bibelkanon som ble utformet av den Katolske kirke på 300 tallet og oversettelser som er gjort av oversettere med begrenset kunnskap om original språket, og med en bevisst tolkning som har som mål å sette alt det jødiske i dårlig lys.

“Nådekristne” hevder hårdnakket at Torahen ikke har noen gyldighet i den nye Pakt og ynder å bruke Paulus’ brev til Galaterne som bevis:

Galater brevet 3:13 begynner slik: “ Messias har kjøpt oss fri fra lovens [Torahen] forbannelse, …

Kan det sies tydeligere? Torahen er en forbannelse og Yeshua har befridd oss fra den. Ja, for det er vel det som sies her?

Ikke noe annet sted i Bibelen blir Torahen kalt en forbannelse, tvert i mot, Salme 1 åpner jo slik: “Lykkelig er den mann som ikke følger de ondes råd, og som ikke står på synderes vei, eller sitter i spotteres sete, men som har sin glede i YHWH’s Torah og i Hans Torah mediterer han dag og natt.” (Hebraisk/engelsk transkribert Bibel)

Paulus sier jo selv, mens han skrev til Galater menigheten om hvordan synden hadde brukt YHWH’s bud til å forføre ham, ganske klart og tydelig: “Derfor er Torahen hellig, det vil si budene er hellige og rettferdige og gode.” Romer brevet 7:12 (Jødisk NT).

Vi kan vel alle være enige i at Torahen ikke kan være både hellig og samtidig en forbannelse, så hva er det Galater brevet 3:13 sier?

Gjennom hele Torahen finnes det beskrivelser av velsignelsene som følger av lydighet, og forbannelsene som er konsekvenser av ulydighet. Rent generelt, sier Galater brevet 13:3 at Messias har løst oss fra alle forbannelsene. Mer spesifikt: Det referer det seg til forbannelsen som Paulus beskriver i vers 10, hvor han siterer “Forbannet er han som ikke holder alle ordene i denne Torah og gjør dem… “ fra Devarim (5. Mosebok) 27:26 (Hebraisk/engelsk transkribert Bibel).

Med andre ord, om det er en instruksjon i Torahen som jeg ikke har klart å overholde ennå, eller som jeg ikke er klar over, eller om jeg en gang gikk på JHWH’s veier men er falt fra, eller om jeg aldri har gått på dem, da er jeg under forbannelsen og i behov av frelse.

Yeshua tok straffen for våre synder på seg. Han befridde oss fra enhver forbannelse som er konsekvensen av ulydighet. Det han ikke gjorde, var å ta bort velsignelsene som kommer ved at vi utøver lydighet. Yeshua har befridd oss fra forbannelsen, men ikke fra Torahens velsignelser!

En bedre måte å lese Galater brevet 13:3, vil være: “Messias har kjøpt oss fri fra forbannelsene som er gitt som straff i Torahen…

Paulus blir ofte, med bl.a. Galater brevet som utgangspunkt, tatt som sannhetsvitne for at vi som er under “den nye pakt” ikke lenger trenger å bry oss om Torahen (Loven).

YHWH sier det slik gjennom profeten Jeremia: “Men dette skal være den nye pakten som jeg vil inngå med Israels hus: Etter disse dager, sier YHWH, vil jeg legge min Torah i deres indre og skrive den på deres hjerter og jeg vil være deres Elohim (Gud) og de skal være mitt folk.” Jeremia 31:33 (Hebraisk/engelsk transkribert Bibel)

Seglet på denne nye, eller rettere sagt – fornyede, pakten var Yeshuas død på korset: “…, sier YHWH; for jeg vil tilgi dem deres misgjerninger, og jeg vil ikke lenger huske deres synder.” Jeremia 31:33 (Hebraisk/engelsk transkribert Bibel)

Nok et bevis for at Torahen ikke gjelder i den nye pakt, eller…

Jeshua, som åpnet denne pakten også for oss ikke-jøder ved sin død på korset, som er YHWH’s sønn og som proklamerte at han aldri sa noe som han ikke hadde hørt fra Faderen, bør vel kunne føres som dommer i dette spørsmålet: “Torahen og budene, eller ikke Torahen og budene i den nye pakt?”

La oss gjøre som menigheten i Berøa (Apostlenes gjerninger 17:11) – gå til Skriften for å finne svaret: “Tro ikke at jeg kom for å avskaffe Torahen og profetene. Jeg kom ikke for å avskaffe, men for å oppfylle.” Yeshua i Matteus 5:17 (Ortodox Jewish Bible) Og han fortsatte: “For sannelig sier jeg dere, før himmelen og jorden forsvinner, skal ikke en bokstav eller et vokaltegn (prikk) forsvinne fra Torahen før alt er fullført. Derfor, hvem som helst som annullerer et av de minste budene og lærer andre å gjøre det, skal kalles den minste i himmelens rike, mens hvem som helst som praktiserer og lærer bort dem, skal kalles stor i himmelens rike.” Matteus 5:18-19 (Ortodox Jewish Bible.)

Nå er ikke jeg noen Salomo, med all verdens visdom, men selv med mine begrensninger står noe klart og tydelig:

Torahen er fortsatt YHWH’s “grunnlov” som forteller oss hvordan han har bestemt at vi mennesker skal leve i samfunn med ham og hverandre.

La meg rydde enhver tvil av veien omkring mitt ståsted: Vi er frelst av bare nåde, og er blitt “rene og rettferdige og himmelen verdige” ene og alene ved Yeshua’s blod fra korset på Golgata. Dette er billetten inn til den nye (fornyede) pakt – uansett hvilken bibelutgave eller hvilket språk du leser Bibelen på. “Frelst av bare nåde” står fast til evig tid. Bekreftet, underskrevet og stemplet av Yeshua på Golgata og sanksjonert av YHWH. Vi er ikke lenger underlagt straffeforfølgningen i Torahen om vi ikke holder alle budene og forskriftene, og ingen mennesker må lenger bevise sin lovlydighet for å bli frelst. Takk YHWH!

Frelsen er ene og alene avhengig av nåden fra YHWH, så det problemet er ikke-eksisterende, nåden er fritt tilgjengelig for alle mennesker uten unntak.  “Problemet” oppstår etter at man har mottatt frelsen og starter vandringen Herren.  Min frelse, og din frelse, er ikke noen tilfeldighet, men en del av YHWH’s store plan for sine barn.  Vi trenger åndelig føde på vandringen som frelste. Jeg velger å formulere det ved en omskriving av Yeshua’s ord i Johannes 4:34 “Min mat er å gjøre hans vilje som har frelst meg og å fullføre det verket han har startet i meg.”  Det er i Torahen jeg finner hans vilje.

Yeshua ble en gang spurt om hvilke bud som var det største og dermed det viktigste i Torahen. Her hadde jo Yeshua en gylden anledning til å “avskaffe Loven”. Han kunne jo bare ha sagt: “For den som vil følge meg, gjelder ikke Loven. Jeg vil gi mitt liv til soning for mine får og ved YHWH’s nåde skal alle som tror på meg bli frelst og leve fri fra Loven”. Han sa ikke det. Han siterte fra Torahen og framhevet to av de budene som Moses mottok på Sinai fjellet og bekreftet Torahens gyldighet, ja han forsterket den ved å tilføye at hele Tanakh hviler på disse to budene.

Torahen er skrevet på våre hjerter og har gått fra å være et åk til å bli et middel til å takke og ære YHWH for nåden og den fornyede pakten vi nå lever under.

Ved bl.a. å holde budene, holde Shabbaten hellig og feire Herrens høytider oppfyller vi det første og største budet: "Du skal elske YHWH din Gud med hele ditt hjerte, og med hele din sjel og med all din kraft.” Devarim (5. Mosebok) 6:5 (Hebraisk/engelsk transkribert Bibel)

Ved å sette våre medmenneskers velferd foran vårt ego, oppfyller vi det andre store budet: “Du skal ikke ta hevn, ikke bære nag mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er YHWH.” Vayikra (3. Mosebok) 19:18 (Hebraisk/engelsk transkribert Bibel)

La oss heller ikke glemme hva Paulus proklamerte for landshøvding Feliks: “Men dette bekjenner jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg mine fedres Gud på den måten at jeg tror alt det som er skrevet i Loven (Torahen) og i profetene.” Apostlenes gjerninger 24:14 (Bibelen Guds Ord)

Et hjertesukk til slutt. Det virker noen ganger som om Paulus blir tillagt en særstatus som autoritet i lærespørsmål. Paulus’ kall og oppdrag var uten tvil gitt av Yeshua, men han fikk ingen status som Yppersteapostel. Det kan være på sin plass, fra tid til annen, å minne om Hebreer brevets innledning: ”I dager som er gått forbi, talte YHWH på mange og forskjellige måter til fedrene gjennom profetene. Men nå, i endetiden, har han talt til oss gjennom sin Sønn, til hvem han har gitt eiendomsretten til alle ting og gjennom hvem han skapte universet.” Hebreer brevet 1:1-2 (Jewish New Testament).

YHWH er fortsatt på tronen!

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

Reklamer

11. juli 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Frelse, Gud, Israel, Jesus, Kristendom, kristenliv, religion, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: