YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Vi – du og jeg – har et oppdrag fra Gud

Bibel ver.:     NT: Norsk En Levende Bok 1988 (NT)
                  GT: Bibelen Guds Ord

Markus 1:17 Jesus ropte ut til dem: "Kom, følg meg! Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere!" Dette var Jesus’ første ord til Simon Peter og hans bror Andreas. Det er også Jesus’ første ord til mennesker av i dag.

gaaut2

 

” Vi er kalt til å være vitner, ikke advokater eller dommere! ”

 

 

Jesaja 6:8 Da hørte jeg Herrens røst som sa: "Hvem skal Jeg sende, og hvem vil gå for Oss?" Da sa jeg: "Se, her er jeg. Send meg!"

Markus 1:17 Jesus ropte ut til dem: "Kom, følg meg! Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere!"

Matteus 28:18-20 Han sa til disiplene sine: «All myndighet i himmel og på jord er blitt gitt til meg. 19 Gå derfor og gjør disipler i alle folkeslag, døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lær dem å adlyde alle de bud som jeg har gitt dere. Vær trygge på dette – jeg er alltid med dere, helt til verdens ende.»

2 Korinterbrev 5:20 Vi er Messias’ sendebud. Gud bruker oss til å tale til dere: Vi ber dere, som om Messias selv var her og bad dere, ta imot den kjærligheten han tilbyr dere – la dere forlike med Gud.

I det vi kommer til troen på evangeliet*), blir vi også redskaper, eller kanaler, for det. Selv om Paulus her referer til at det spesielt gjelder dem som har fått nåde-gave til å forkynne (han selv og Timoteus), er det, uten en skygge av tvil, en oppgave gitt til alle kristne: å vitne om Jesus.
Matteus 28:18-20 Han sa til disiplene sine: «All myndighet i himmel og på jord er blitt gitt til meg. 19 Gå derfor og gjør disipler i alle folkeslag, døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lær dem å adlyde alle de bud som jeg har gitt dere. Vær trygge på dette – jeg er alltid med dere, helt til verdens ende.»

*): Evangelium = det gode budskapet; informasjon, nyheter
(G2098 euaggelion, yoo-ang-ghel’-ee-on; from the same as euaggelizô (G2097); a good message, i. e. the gospel:- gospel.):

Når bibelen taler om evangeliet, er det ikke det vi kaller for Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangeliet (Heretter benevnes disse enten ved forfatters navn, eller som skriftene).  Matityahu (Matthew)   kàta Maththaíon  – etter Matteus : Kàta = etter. Slik innleder greske skrifter det som er blitt oversatt til Matteus evangeliet.  Ordet evangelium forekom ikke i forbindelse med navnet til forfatterne.
Evangeliet er ikke Johannes evangeliet – Evangeliet er i Johannes’ skrift, på samme måte som evangeliet er i alle Bibelens bøker.

Vi finner begrepet evangelium anvendt ca 800 år før skriftene ble skrevet: Jesaja 52:7 Å, hvor vakre hans føtter er på fjellene, den som forkynner evangeliet, den som bringer bud om fred, som forkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frelse, som sier til Sion: "Din Gud er konge!" 

Paulus bruker betegnelsen evangelium før de fire skriftene ble skrevet. Ved påsketider i år 57, og det var minst tre år før det første av de fire skriftene ble skrevet, satt han i Efesus og skrev til menigheten i Korint:
1 Korinter brev 15:1-2 {Kristus er oppstått og har åpenbart Seg} Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. 2 Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere – hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro.

Det gode budskapet (evangeliet) er: Jesus som verdens frelser!
Johannes 3:16-18 For Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste Sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å fordømme den, men for å frelse den. 18 Den som tror på Jesus, blir ikke dømt. Men de som ikke tror på ham, er allerede dømt fordi de ikke trodde på Guds eneste Sønn.

Paulus bekrefter dette i
Romer brevet 10:17 Likevel kommer troen av å lytte til evangeliet – det gode budskapet om Kristus.

Når evangeliet – det gode budskapet – taler gjennom oss, da er det Jesus selv som taler. Vi er sendebud i Jesu sted. Vi er Guds ambassadører her på jorden.  Vi kommer ikke med våre egne tanker og meninger og råd. Nei, vi har et budskap fra vår oppdragsgiver – Gud!  Jesus sa til sine disipler: Lukas 10:16 Så snudde Jesus seg mot disiplene: «Den som tar imot dere, tar også imot meg. Men den som forkaster dere, forkaster meg også. Ja, ikke bare det, – de forkaster den Gud som sendte meg.»

Det samme gjelder for oss i dag. Når evangeliet går videre gjennom oss til våre medmennesker, er vi redskaper for evangeliet. Da er det Gud selv som taler og formaner gjennom oss. Det som da skjer i dem som hører på oss, så sant de da tar imot vårt vitnesbyrd, er Guds gjerninger. Det er virket av Den Hellige Ånd, og det er ikke menneskeverk. Derfor kan en skrøpelig kristen, som i seg selv ikke duger til noe, bli redskap for den allmektige Guds gjerninger til andre menneskers frelse!

Dette er vårt kall som kristne her i verden. Hvis ikke evangeliet får gå videre gjennom oss, kan ikke mennesker bli frelst.

Ikke noe kan erstatte evangeliet. Som kristne skal vi legge vinn på å hjelpe andre mennesker og gjøre godt mot dem. Vi skal ta oss av dem i all slags nød. Men det er ene og alene gjennom forsoningens ord som Gud har lagt ned i vårt hjerte, at vi kan bli redskap til deres frelse.  Derfor står vårt oppdrag som menneskefiskere over oppdraget som barmhjertige samaritaner.

Om vi som er kristne ikke bringer det gode budskapet ut til verden, da dømmer vi verden til evig fortapelse. Romerbrevet 10:13-14 Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan skal de kunne be ham om frelse uten at de tror på ham? Og hvordan kan de tro på ham hvis de aldri har hørt om ham? Og hvordan kan de få høre om ham uten at det er noen som forteller dem det?

Om ikke vi går, er det ingen andre som kan gå. La oss derfor være tro mot Jesus i å bringe evangeliet til andre!

Johannes 14:12-13 Jeg sier dere: Den som tror på meg, skal gjøre de gjerningene jeg har gjort, ja, han skal gjøre enda større gjerninger, for jeg går til min Far. Dere kan be ham om hva som helst i mitt navn, og jeg skal gjøre det. Da skal Faderen bli forherliget gjennom Sønnen.
Hva slags gjerninger er det Jesus snakker om her. Hvilke gjerninger er det Han gjør, som vi også skal kunne gjøre? Hva er de «større gjerninger» som vi skal gjøre?  Det finnes ikke noe i teksten som klargjør dette.

Jesu hovedtjeneste her på jorden var å lede mennesker til Gud – bort fra den ondes makt og innflytelse og inn i Guds rike. Det var dette som var Jesu hovedoppgave, dermed må også dette være vår hovedoppgave.

Når vi skal gjøre samme gjerninger som Jesus gjorde, til og med større, så har ikke dette med selve forsoningsverket å gjøre. Ingen kan gjøre større gjerninger enn det Jesus gjorde på korset. Men vi kan gjøre samme gjerninger ved å lede mennesker til Gud, og større gjerninger ved at flere mennesker blir ledet til frelse. I dag blir det flere frelst pr. dag, enn det ble gjennom hele Jesu jordiske tjeneste. Dette er med andre ord større enn det disiplene fikk oppleve i tiden sammen med Jesus.

Jeg tror med andre ord at de gjerninger vi skal gjøre er å lede mennesker til Jesus.

Noen fokuserer sterkt på under og mirakler og sier at siden Jesus gikk på vannet, så skal vi kunne gå lengre på vannet. Eller siden Jesus helbredet en blind, skal vi kunne helbrede flere blinde, eller vanskeligere sykdommer enn det Jesus gjorde.  Jeg tror på å be for syke, jeg tror også at Gud gjør under, men det finnes ikke noe under som er større enn frelsens under.

Å lede et annet menneske til Jesus er det største under du kan gjøre.

La meg til slutt ennå en gang hamre inn i ditt sinn Jesu avskjedsord til sine disipler og Hans velkomstord til deg og meg da vi tok imot Ham som vår frelser:

Matteus 28:18-20 Han sa til disiplene sine: «All myndighet i himmel og på jord er blitt gitt til meg. 19 Gå derfor og gjør disipler i alle folkeslag, døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lær dem å adlyde alle de bud som jeg har gitt dere. Vær trygge på dette – jeg er alltid med dere, helt til verdens ende.»

Vi er vel mest vant til å legge merke til befalingen i dette ordet. Det tales så ofte om Jesu marsjordre. I og for seg er det ikke noe galt i det. Men det er noe vi har lett for å overse. Det er ordet derfor – det peker direkte tilbake på “All myndighet i himmel og på jord er blitt gitt til meg”. Gå derfor ut, sier Jesus. Dette ordet er det viktigste i denne bibeltaksten.

Hvorfor? Jo, fordi Jesus har all makt i himmel og på jord!
Det er ikke våre evner og utrustning, men Jesu allmakt, som er forutsetningen for og drivkraften i vårt oppdrag her nede på jorden.

Slik var det på disiplenes tid, og slik er det fremdeles. Og Han er med sine – alle dager inntil verdens ende!

Prek om Jesus, snakk om Jesus, dans om Jesus, syng om Jesus, la ditt liv tale om Jesus!

Lev med og for Jesus og når timen kommer: Gå inn til den evige sabbatshvile med Jesus.

Markus 1:17 Jesus ropte ut til dem: "Kom, følg meg! Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere!"  Dette var Jesus’ første ord til Simon Peter og hans bror Andreas.  Det er også Jesus’ første ord til mennesker av i dag.

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

 

Reklamer

15. mai 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Evangelisering, Frelse, Gud, Jesus, Kristendom, kristenliv, Livet, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: