YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Tilgivelse

bibel3j2_439x480

 

 

Hanne Grethe Hansen

Nettverkskoordinator Husmenighetsnettverket AGAPE

 

“Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.”          1. Johannes brev 1,9

“Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og Han er selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.” 1. Johannes brev.2, 1-2

Gud har ikke tenkt at vi skal synde. Han vet at synd bare ødelegger, både for oss personlig, i våre relasjoner med andre, og det kan skade andre mennesker. Men om vi synder, så har Jesus allerede sonet og betalt prisen hos Gud for vår synd. Tilgivelsen kommer oss til del om vi bekjenner våre synder. Da tilgir Gud oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

“Jeg, ja Jeg er Han som sletter ut dine overtredelser for Min egen skyld. Dine synder skal Jeg ikke minnes mer.”     Jesaja 43,25

Når vi har bedt Gud om tilgivelse for en synd, og omvendt oss fra den synden, husker ikke Gud den lengre. Omvendelse er å gå motsatt veg av den vegen vi gikk på når vi syndet. Når vi ber Gud om tilgivelse, kan vi ikke tenke at vi vil fortsette å gjøre den synden likevel. Da blir vi ikke tilgitt. Vi må ha ønsket og forsettet om å ikke gjøre den synden mer. Da blir vi tilgitt og renset. Nå kan vi jo likevel falle i den synden. Da blir vi tilgitt igjen, om vi oppriktig angrer og omvender oss.

I vår menneskelige natur er det vanskelig å bare bestemme seg for å slutte å synde. En del ting kan vi bestemme oss for selv, og så gå motsatt veg uten synd. Andre ting sitter vi så fast i, at vi behøver Guds hjelp for å bli fri denne synden. Da vil vi erfare at vi hvis vi selv forsøker å slutte å gjøre den synden, blir vi så fokusert på akkurat dette, at vi kan risikere å synde mer enn før. Da er det best å si til Gud at “Jeg vil ikke gjøre denne synden mer, men jeg greier ikke å slutte. Du må hjelpe meg å slutte å gjøre denne synden”. Så tenker vi ikke mer på det, men bruker vårt liv og vår tid til å tjene Gud og gjøre Hans vilje. Da vil Gud selv ta seg av det, og plutselig en dag oppdager vi at vi er fri.

Noen ganger kan det være godt å få hjelp fra andre kristne som kan be for en, og bryte denne syndens makt over en.

Hvis vi har syndet mot andre mennesker og såret eller skadet dem, behøver vi også å be dem om tilgivelse.

Vi har vel alle erfart at om vi har syndet og såret et annet menneske, så ødelegger det forholdet vårt til dem. Hvis vi ber det mennesket om tilgivelse, og det mennesket tilgir oss, så gjenoppretter det forholdet mellom oss. Slik er det også i vårt forhold til Gud.

“Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Hans øre er ikke tunghørt så det ikke kan høre. Men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult Hans ansikt for dere, så Han ikke hører.” Jesaja 59, 1-2

Mennesker som ikke er født på nytt, er syndere i sin natur. Det er ikke sikkert at de gjør så mange synder som vises for menneskene. Men synden er at de ikke tror og vil legge sitt liv i Guds hender, under Guds vilje. De har et grunnleggende opprør i sitt liv; de vil følge sine egne egoistiske lyster.

Gud skapte menneskene til å leve sammen med Ham. Han har en hensikt og en mening med hvert et menneskeliv. Han har lagt ned gaver og egenskaper i oss, og vet både hva vi best kan lykkes med, og hva som vil gjøre oss tilfreds. Dette ønsker Gud å føre oss ut i, fordi Han elsker oss. Men Han har gitt oss en fri vilje. Vi kan alltid velge å gå en veg som ikke er den vegen Gud har forberedt for oss. Men det er ikke den vegen som er best for oss, og konsekvensene av det som hender der vil Gud skåne oss fra.

Gud har omsorg for oss, men han har like stor omsorg for de andre menneskene på jorda. Han vil at vi skal slutte å tenke først og fremst på oss selv, og heller tenke på hva som gleder Gud og er til beste for vår neste. Det kalles å hver dag ta sitt kors opp og følge Ham.

Gud vet at vi mange ganger feiler i dette, selv om det er dette vi som kristne aller helst vil gjøre. Derfor kan vi igjen og igjen komme til Ham og be om tilgivelse, og vite at vi blir tilgitt.

“Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett (myndighet) til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, de er født, ikke av kjøtt og blod, heller ikke av menneskers vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.” Johannes 1,12-13

Når vi tar imot Jesus og blir født på nytt, går vi over fra døden til livet. Guds Ånd kommer inn i oss, og gir vår ånd liv. Vi går over fra å være syndere, til å få del av Guds rettferdighet og bli Guds barn, født av Hans Ånd.

“Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden.” Romerbrevet 5, 8-9

“Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds ære. Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.” Romerbrevet 3,21-24

Alle som tror på Jesus, får samme rettferdighet som Gud. Det er vår nye natur. Vi fortjener det ikke, for vi har alle syndet. Vi får det ufortjent av bare nåde.

“Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt”. 2.Korinterbrev 5,17.

Vi er nye skapninger, som i Guds øyne er rene og rettferdige, himmelen verdig! Det er så stort! Da kan vi nærme oss Gud uten å rødme av skam, og kan prise Ham av hele hjertet, Han som gav sin Sønn til å dø så vi kunne få del av Hans rettferdighet!

Ha en velsignet dag

Hanne Grethe Hansen

www.agapesenteret.org

Reklamer

7. mai 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Jesus, Kristendom, kristenliv, religion, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: