YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Er GT bare for jøder, eller gjelder det også oss kristne?

blog1jweb

Hanne Grethe Hansen, Nettverkskoordinator

Husmenighetsnettverket AGAPE


Er Tanakh/Det Gamle Testamente bare for jødene, eller gjelder det for oss hedninge-kristne i dag også?

Det var Jesus selv som sa at alt som står i loven/Moseloven og profetene er gyldig, og noe Gud ser alvorlig på at menneskene følger:

“Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel (prikk) av loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i Himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i Himlenes rike. For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i Himlenes rike.” Matteus 5: 17-20

Det står både i Tanakh/Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente at Guds Ord varer til evig tid. Da vil det ikke etter en viss tid plutselig ikke være gyldig eller ikke Guds vilje lengre.

“Gresset visner og blomsten faller av, men Herrens Ord varer til evig tid.” 1.Peters brev 1:24-25 og Jesaja 40:8

Jesus underviste ut fra Toraen/Mosebøkene og profetene når Han underviste disiplene. Han og disiplene/apostlene var jøder, og de levde slik jøder skulle leve. Det Han hadde undervist disiplene, befalte Han at de skulle undervise videre til alle folkeslag, og lære dem å holde alt dette. Dette viser at det ikke bare var jødene som skulle lære og holde dette, men alle mennesker uansett folkeslag og hvor i verden de bodde.

“Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.” Matteus 28:19-20

“Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt derifra!” Tvert imot stadfester vi loven.” Romerbrevet 3:31

Paulus skrev dette til menigheten i Roma, som primært var en menighet av hedninge-kristne. Loven henviser til forordningene som Gud gav gjennom Moses på Sinaifjellet. Her ser vi at loven stadfestes, den settes ikke ut av kraft ved troen. Dette ser vi også klart ved det som vi tidligere har sett på i Matteus kapittel 5. Lengre ut i samme kapittel i Matteus legger Jesus lista ennå høyere enn i Loven. Se f.eks. vers 27 og 28: “Dere har hørt at det er sagt til de gamle: “Du skal ikke drive hor.” Men Jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.”

Nå, etter Jesu forsoningsverk på Golgata, har Gud fått soning for synden. Derfor kommer ikke Hans vrede over oss her på jorda. Dette er årsaken til at Jesus sier i Matteus 5:43-44 : “Dere har hørt det er sagt: “Du skal elske din neste og hate din fiende.” Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere.”

I den nye pakt, i frelsen vi får ved troen på Jesus, har vi Den Hellige Ånd som hjelper oss til å lyde Guds forordninger. Gud selv legger Sin lov i vårt indre og skriver den på våre hjerter. (Jeremia 31:31-33) Derfor forventer Gud at Hans folk lyder Hans forordninger mer, og ikke mindre enn før de fikk Den Hellige Ånd til å hjelpe seg. Hele Bibelen er oppskriftsboken for hvordan vi skal leve det livet Gud skapte oss til å leve, og det gleder Ham når Hans folk følger den, til alle tider og på alle steder.

Ha en velsignet dag

Hanne Grethe Hansen

www.agapesenteret.org

Reklamer

5. mai 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Israel, Jesus, kristenliv, religion, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: