YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Shabbat eller ikke Shabbat–et viktig spørsmål?

bord8web2Jesaja 56:2 Salig* er det menneske som gjør dette og det menneskebarn som holder fast ved det, han som holder Shabbaten og ikke vanhelliger den, og vokter sin hånd så han ikke gjør noe ondt. <* velsignet.>

56:6-7 Også de fremmede som holder seg til Herren for å tjene Ham, og for å elske Herrens navn, for å være Hans tjenere, hver den som holder Shabbaten og ikke vanhelliger den, og som holder fast på Min pakt, 7 dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i Mitt bønnehus. Deres brennoffer og deres slaktoffer skal være til velbehag på Mitt alter. For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

De aller fleste kristne, uansett deres forhold til GT, er enige i at de 10 bud er viktige retningslinjer for et liv med Gud. Problemet er at budene, slik de ble gitt av Gud til Moses, er blitt endret og blitt gjenstand for tildels elendig oversettelse. I tillegg har man endret på den opprinnelige nummereringen. Den norske kirke benytter en nummerinndeling formulert av Augustin, felles med Den romersk-katolske kirke og de fleste andre protestantiske kirkesamfunn.

Det fjerde budet (Torah nummerering) lyder i våre bibler: " Husk på hviledagen så du holder den hellig…" Originalen sier: " Husk Shabbaten ved at du holder den hellig…"

Shabbat er først og fremst en dag for spirituell berikelse og en hviledag. Ordet Shabbat kommer fra de hebraiske bokstavene Shin, Bet og Tav som til sammen utgjør ordet å avslutte eller å hvile.

Shabbat er, i følge Bibelen, den syvende dagen i uka. Fra første stund og opp til i dag har det betydd fra solnedgang den sjette dagen i uka til solnedgang på Shabbat. (Jødisk kalender har ikke navn på ukas dager, men nummer. Et unntak – den syvende dagen heter Shabbat.)

Praksisen med at søndag skulle bli helligdag oppsto ca år 325 ved det første Kirkemøtet (Jødiske geislige ble nektet adgang) . Keiser Konstantin hatet jødene og ville ha bort alle tradisjoner som jødene hadde. Etter hvert ble det forbudt å feire Shabbat, også for jøder som hadde tatt imot Jesus som Messias og frelser. De som motsatte seg å feire søndagen ble straffet hardt, ofte drept.

 
Det er mennesker som har bestemt at helligdagen skal forandres fra Shabbat til søndag. Det er IKKE Gud som har sagt det, og Jesus har ikke sagt det for han feiret Shabbat på angitt dag (fredag soldnedgang til lørdag solnedgang)! Hvem skal vi følge, mennesker eller Gud?
Noe av det første vi tok tak i da Agape startet sin "ferd" tilbake til røttene, var å gå over fra søndag til lørdag som syvende dag i uka.

For oss er det viktig at vi, som borgere av Guds rike, følger Guds lover og forordninger. På samme måte som når innvandrere til Norge får norsk statsborgerskap, så må de forplikte seg til å følge norske lover og forskrifter. Det er ikke mere mystisk enn det.

Argumentene for å holde på søndagen som hvile- og gudstjenestedag kjenner vi, men etter å ha gjort som menigheten i Berøa, er vi overbevist om ati Guds ords befaling er den vi skal følge.

 

Mot Shabbat

For Shabbat

Det er en jødisk dag, og er ikke for oss

Adam og Eva feiret Shabbaten

1 Mosebok 2:2-3 På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. 3 Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet*.<* gjort.>

Shabbaten er til for mennesket

Markus 2:27 Og Han sa til dem: "Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.

Shabbatsdagen gjelder også den fremmede

2 Mosebok 20:10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter.

Den tilhører Moseloven, og er ikke for oss

Det er Guds Shabbat.

2 Mosebok 31:13 "Og du, tal til Israels barn og si: Sannelig, Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom Meg og dere i alle slekter som kommer, så dere skal kjenne at Jeg er Herren som helliger dere.

Shabbaten er en av Herrens store høytider. Det er den første av høytidene Gud påla sitt folk å overholde.

3 Mosebok 23:2-3 "Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider, som dere skal utrope som hellige samlinger, dette er Mine høytider. 3. I seks dager skal arbeidet gjøres, men den sjuende dagen er det sabbat med høytidelig hvile, en hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeid. Den er Herrens sabbat overalt hvor dere bor.

Herrens høytider kalles aldri jødiske i bibelen. De er gitt for at alle som tror på Herren skal feire dem. For oss som har mottatt frelsen fra korset, gjenspeiler høytidene Jesus som Messias og Guds frelsesplan fram til Jesus kommer igjen.

Alle dager er hellige i den nye pakt.

Det er ingen dag som er spesielt hellig.

Påbudet om å overholde Shabbaten er bl.a. et av de 10 bud og gjelder derfor alle mennesker, til alle tider.

2 Mosebok 20:8-11 Husk på Shabbatsdagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager dannet* Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. <* hebr.: asa.>

Det er ikke gitt noen annen syvende dag av Gud. De andre ukedagene er arbeidsdager, ikke helligdager.

Shabbaten ble endret til søndag. Det er fordi dette er dagen da Jesus sto opp fra graven. Søndagen er allment akseptert og utbredt som helligdag

Hvem hadde autoritet til å flytte Shabbaten til søndag? Det finnes ingen bibelsk autoritet for en slik forandring. Keiser Konstantin hadde en enorm hat tale mot jødene på kirkemøtet i år 325 og han ville kvitte seg med alt som "smakte" av jødedom. Han forbød feiring av Shabbaten og gjorde om helligdagene for å tekkes soltilbederne slik at de slapp å forandre helligdag når de gikk over til kristendommen.

Man har mistet tellingen på tiden. Det er ikke lenger mulig å vite hvilken ukedag som er den 7.

Dette er en myte. Man kan spore ukas syklus tilbake gjennom hele den kjente historien.

Shabbaten eksisterte ikke som hviledag før Gud ga Moses de ti bud på Sinai.

Shabbaten ble gitt og helliget ved skapelsen.

1 Mosebok 2:3 Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet*. <* gjort.>

Hvorfor finnes ikke shabbatsbudet i det Nye Testamentet dersom det er så viktig?

Praksisen som beskrives i NT, viser at Shabbaten ble holdt hellig av både Jesus, apostlene og de første kristne.

Lukas4:16 Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp*. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på Shabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.<* var oppfostret.>

Apostlenes gj. 18:4 Hver sabbat var Paulus i synagogen, der han forsøkte å overbevise både jøder og grekere.

 

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

 

Reklamer

20. april 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Jesus, Kristendom, kristenliv, Tro

1 kommentar »

  1. […] Du kan lese mer om for/imot her:  Jesusblokka […]

    Tilbakeping av Dagen – Kristenblogg.no » Shabbat eller ikke Shabbat – et viktig spørsmål? | 21. april 2011 | Svar


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: