YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Purim

Purimhøytiden
"Du skal ikke tenke at du er alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?"

Esther

Da sa Ester at de skulle gi Morderkai dette svaret: "Gå avsted og få samlet alle jøder som finnes i Susan, og hold faste for min skyld, så dere verken eter eller drikker noe i tre døgn, natt eller dag. Jeg og mine piker vil også faste på samme måte. Og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme.‘" (Est 4:13-16)

Det finnes to årlige bibelske høytider i tillegg til HERRENS høytider i Tredje Mosebok 23. Det er høytidene Chanukah og Purim. Begge feires til minne om seire over de som forsøkt å utslette det jødiske folket.

Under Chanukah feires seieren over den onde greske herskeren Antiokus Epifanes styrker, mens Purim er en årlig påminnelse om det Persiske rikets mislykkede forsøk på å utrydde alle jøder. Begge disse høytider har betydelse for endetiden. Vi leser i Daniels bok at de hovedsaklige motstanderne i fiendenes leir i endetiden kommer til å være fyrsten av Persia og fyrsten av Grekenland.

"Nå må jeg vende tilbake for å kjempe mot Persias fyrste. Når jeg er gått ut, se, da kommer Grekenlands fyrste. Men jeg vil kunngjøre deg hva som er skrevet i sannhetens bok. (Det er ikke en eneste som står sterkt med meg mot disse, uten Mikael, han som er fyrste for dere. Og jeg sto opp for å styrke og verne ham i mederen Darius’ første år. )" (Dan 10:19-11:01)

 
Persia heter nå Iran. Iran representerer i dag den fanatiske islamismen, mens fyrsten av Grekenland representeres av styrkene i vest og deres globale agenda. Begge er erkefiender av staten Israel og Guds plan for det jødiske folket.

Det pågår en åndelig kamp i himmelrommet just nå. På samme måte som når Daniel bad i enighet med englehæren og fikk seier over fyrsten av Persia og tilbakeføringen av det jødiske folket til Sion, må vi be for Israel idag.

 
Fyrsten av Persia
Yitzchak Rabin, som var statsminister i Israel mellom 1974 og 1977 og mellom 1992 og 1995, sa etter den islamistiske revolusjonen i Iran 1979, at Iran etter hvert skulle bli Israels farligste fiende. Etter 1979 har Iran gått i spissen for en utstudert islamistisk strategi for å utslette staten Israel, anderledes enn den som ble utøvd av den arabiske verden i de fyre krigene som de har tapt mot Israel. Iran forklarte at anledningen til at den arabiske verden hadde tapt alle disse krigene var, at de ikke tjente Allah helhjertet. De sa også at det skulle kreves tålmodighet og en langsiktig strategi for å beseire Israel.

 
I 32 år har Iran sakte men sikkert bygd opp sin militære styrke. Lederne i Iran, og særskilt president Ahmedinejad, har en klar religiøs eskatologisk visjon om å forene den muslimske verden, ødelegge Israel, og siden opprette et islamistisk verdensimperium. I motsetning til den arabiske verden, som har tapt minst fire kriger mot Israel, så har den iranske islamske dagsordningen, muligvis med unntak for Israels Operation Cast Lead i Gaza, hittil ikke lidd et eneste nederlag. Dette er en alvorlig utfordring for oss i bønn.

 
I 1983 var det Iran som gjennom Hizbollah i Libanon begynte med selvmordsbombinger i konflikten i Midtøsten. Det er et uttrykk for dødsriket og et mørke på et nivå som hittil ikke har blitt beseiret i bønn og vi har ikke sett toppen av denne bølgen ennå.

 
Når Israel drog seg ut av sør Libanon år 2000 og Hizbollah tok over området, ble dette utropt som den første islamistiske seieren over Israel på over 50 år med konflikt. Hizbollah betyr "Allahs parti" og etter den israelske tilbaketrekkingen, så skrek Arafat i Ramallah "Vi er alle Hizbollah!" Umiddelbart etter dette tok han beslutningen om å starte den andre intifadaen, som brøt ut fire måneder senere.

Etter det israelske nederlaget i Libanon sommeren 2006 ble Irans islamske agenda ennå mer styrket. Det styrket både Hamas og Syrien i tronen på at Israel kan beseires. Begge arbeider for øyeblikket febrilt med å bygge opp et arsenal av våpen og befestninger slik som Hizbollah gjorde i Libanon, og de forbereder seg for en ny konflikt med Israel.

Ships

Midtøsten forandrer seg veldig fort akkurat nå og Irans innflytelse vokser for hver dag. For første gang siden den islamske revolusjonen i Iran 1979 ble det den 22 februari gitt tillatelse for to iranske krigsfartøy å passere gjennom Suezkanalen til Middelhavet. Dette har åpnet en ny front fra vest mot Israel. De to fartøyene kommer til å være stasjonerte i Syria, der Iran har fått tilstand til å bygge en stor flåtebase.

Irans siste manøver ble mulig på grunn av den siste tidens turbulens i Midtøsten. Krigsfartøyene fikk til en begynnelse tillatelse til å ligge i dokk i Saudiarabia og fikk siden tillatelse av Egypt til å passere gjennom Suezkanalen til Middelhavet. Israel ser på denne betydelige strategiske omstillningen mot en ny allianse i Midtøsten med stor uro.

Ester ble til befrielse for jødene i Persia for totusenfemhundre år siden. På samme måte har Gud gitt oss ”kongelig verdighet just for en tid som denne” for å stå i gapet innfor kongenes Konge og be for Israels frelse. I år er Purimhøytiden den 20. og 21. mars og den tradisjonelle Esterfasten er den 17 mars, med begynnelse ved solnedgangen den 16. Vi oppfordrer dere alle til å faste og be den dagen for Israel!

Kampen mot Amalek
Haman, som utarbeidet planen i Persia for å utslette det jødiske folket for 2500 år siden, var en etterkommer av Amalek. Amalek angrep Israel når de kom ut av Egypt. Vi leser om Amalek i Andre Mosebok 17:14-16:
"HERREN sa til Moses: ’Skriv dette opp i en bok, så dere kommer det i hu, og prent det i Josvas ører! For jeg vil utslette minnet om Amalek over hele jorden.’ Så bygde Moses et alter og kalte det: HERREN er mitt banner. Og han sa: ’En hånd er utrakt fra HERRENS trone! HERREN skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.‘" (2 Mos 17:14-16)

Map

Basert på dette avsnitt så sier de jødiske vise at det finnes en Amalek i hver generasjon som forsøker å utslette det jødiske folket. Mindre enn et år etter det at Yassir Arafat døde 2004, så ble Mahmoud Ahmadinejad Irans president og begynte med en gang å forklare at han hadde til hensikt å "utslette Israel fra kartet."

Avsnittet i Andre Mosebok 17, forteller at så lenge Mose holdt opp sine hender i bønn, seiret Israel i kampen mot Amalek. Idag finnes definitivt en annen Amalek/Haman på fri fot igjen. Irans president Mahmoud Ahmedinejad drives av en apokalyptisk visjon om å berede veien for den muslimske "Messias", som kommer til å erobre verden for islam. En del av denne forberedelse er å ødelegge Israel. Vi må fortsette å daglig be for Israel, for kampen de står innfor mot sine fiender. Salme 94:16 sier:

 
"Hvem reiser seg for meg mot de onde? Hvem stiller seg fram for meg mot dem som gjør urett?”

Dette er en åndelig strid og Paulus oppfordrer oss,
"For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef 6:10-12)

 
Israels frelse
Her er ni mektige løfter fra Gud, som står i Esekiel 36 om Israels frelse i endetiden,
"Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Det landet som var lagt øde, skal bli dyrket, det som lå der som ørken for øynene på hver mann som gikk forbi. Da skal de si: Dette landet som var lagt øde, har blitt som Edens hage. Og de byene som var ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, HERREN, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, HERREN, har sagt det, og jeg skal gjøre det." (Esek 36:24-28, 34-36)

Gud sier ni ganger i dette mektige avsnittet, "Jeg vil…" I de to foregående versene forklarer han også: "Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg dette, men for mitt helliges navns skyld, …og folkene skal kjenne at jeg er HERREN, sier Herren, HERREN, når jeg helliger meg på dere for deres øyne." (Esek. 36:22-23)

 
Vår Mester lærte oss å be: "Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden." (Matt 6:9-10) Vår Fader sier ni ganger i avsnittet i Esekiel: "Jeg vil …" Han har lovet at han kommer til å gjøre det! Det er vår oppgave å samarbeide med ham i bønn og be til hans vilje er oppfylt!

 
Guds navn blir helliget på jorden gjennom Israels folks frelse og opprettelse. "Og folkene skal kjenne at jeg er HERREN, sier Herren, HERREN, når jeg helliger meg på dere for deres øyne." (Esek. 36:23)

 
Dette var Hiskias bønn når Assyria truet med å erobre Juda og Gud hørte hans bønn, "Og Hiskia bad till HERREN og sa: HERRE, hærskarenes Gud, Israels Gud, du som troner over kjerubene! Du alene er Gud for alle jordens riker, du har skapt himmelen og jorden. HERRE, vend ditt øre til og hør! HERRE, lukk opp dine øyne og se! Hør alle de ordene som Sankerib har sendt for å håne den levende GudMen frels oss nå, HERRE vår Gud, frels oss av hans hånd, så alle jordens riker må kjenne at du er HERREN, bare du! "(Jes 37:15-17,20)

 
Ester fastet og gikk til kongen for det jødiske folket, og riskerte ved det sitt eget liv. La oss frimodig gå innfor nådens trone og be for Israel ifølge Guds mektige løfter!

Vi oppfordrer dere alle til å faste og be under Esterfasten den 17 mars for Israels frelse og spesielt for befrielse fra dødstrusselen over det jødiske folket fra dagens Haman: Iran og dets president Mahmoud Ahmadinejad.

Kilde:

The Watchman International
Grunnlegger og leder: Lars Enarson

Besøk vår hjemmeside
www.thewatchman.org

Copyright © 2011 The Watchman International Inc.

 

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

Reklamer

10. mars 2011 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Israel, Kristendom, kristenliv, religion, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: