YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Basunhøytiden – 1

Basunhøytiden.

Jes.33,20: «Se Sion, høytidens by! Dine øyne skal se Jerusalem, trygghetens bolig, teltet som ikke blir flyttet. Aldri skal teltpluggene rives av, ingen av snorene skal kuttes.»

Jerusalem er byen for Herrens høytider. Alle høytidene får sin profetiske oppfyllelse her, gjennom Messias.

Etter Bibelens kalender er basunhøytiden på den første dagen i den sjuende måneden, 1. Tishrei. (9.09.2010)

Vårhøytidene ble oppfylt til minste detalj ved Jesu første komme. Derfor kan vi forvente at høsthøytidene også blir oppfylt til minste detalj. De er forbundet med Jesu andre komme.

Herrens høytider gir oss en dypere forståelse av Herrens forsoningsverk ved Jesus.

Mosebøkene er Guds instruksjoner om Messias, Jesus:

Joh.5,46-47: «For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine Ord?»

Joh.1,45: «Filip fant Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»

Hebr.10,1: «For loven, som (bare) har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse…»

Loven, eller Mosebøkene er en skygge av Messias. Et bilde uten skygger, mangler dybde. Loven, som bl.a. inneholder Herrens høytider, gir et større dyp til bildet av Jesu frelsesverk.  Vårfestene er kjent for de aller fleste kristne, men Høstfestene er ganske ukjent for de fleste kristne.

Herrens gjenkomst er forbundet med blåsing i basun eller shofar, og feires under basunhøytiden.

1.Tess 4, 15-18: «For dette sier vi til dere med et Herrens Ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet (døde). For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.»

1.Kor.15, 51-52: «Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn (dø), men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.»

Det er bare 2 ganger Herren selv blåser i shofaren. Den første gang var når Loven ble gitt på Sinaifjellet. 2.Mos 19,16-20.

At Gud blåser 2 ganger i shofar som er bukkehorn, har mønster etter de 2 hornene på bukken.

Det har også mønster etter den jødiske bryllupsseremonien.

Første del i bryllupsseremonien er bryllupskontrakten som bruden må si ja til. Når bruden sier ja, annonserer brudgommens far de gode nyhetene ved å blåse i shofaren. Etter dette går bruden tilbake til sitt hjem for å forberede bryllupskjolen. Brudgommen går til sin fars hus for å forberede boligen de skal bo i som et gift par.

«I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre istand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.» Joh.14,2-3

«La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og Hans kone har gjort seg rede.» Og det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.» Joh.åp.19,7-8

Når brudgommens far ser at brudgommen er ferdig med forberedelsene for boligen og bruden er klar med bryllupskjolen, annonserer han med et andre basunstøt at brudgommen nå kan komme og hente bruden for å være hos ham. Dette er den andre delen av bryllupsseremonien, som betyr å ta eller å løfte opp (hebr:lakash).

I dag foregår disse to seremoniene samtidig, men på Bibelens tid kunne det være opp til 12 mnd.mellom disse 2 seremoniene.

Den første shofar lød under pinsefesten, når loven ble skrevet i hjertet på disiplene. Når Ånden falt, sa de ja til Gud til å bli Messias brud.

Den neste Herrens høytid er når brudgommen kommer og fullbyrder ekteskapet ved lyden av den andre shofar, og Han kommer og løfter oss opp for å være med Ham.
Blant rabbinerne kalles derfor basunhøytiden også for Messias bryllup.

«Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.» Mt.24,30-31

«Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i Himmelen, men bare Min Far. Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer.» Mt.24,36-42.

Gud fridde til Israel på Sinaifjellet, på den første Pinsehøytiden, og folket sa ja til Gud. Slik utførte Moses første del av bryllupsseremonien.

På Sinaifjellet fikk Israel loven for første gang, på tiden for Pinsehøytiden. Dette ble oppfylt på Pinsedagen etter Jesu død og oppstandelse , når loven ble skrevet på disiplenes hjerter ved Den Hellige Ånd. (Ap.gj.2,1-4)

2.Mos 19, 5-8: «Derfor, om dere nå virkelig vil lyde Min røst og holde Min pakt (hebr:kettuvah = ekteskapspakt), da skal dere være Min eiendom (hebr:skatt/kone) framfor andre folk. For hele jorden er Min. Dere skal være et kongerike av prester for Meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn.» Så kom Moses og kalte til seg folkets eldste, og la fram for dem alle disse ordene som Herren bød ham. Da svarte hele folket samstemmig og sa: «Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre.» Så tok Moses folkets svar med seg tilbake til Herren.»

Jer.31,31-33: «Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk.»

Kildehenv.:    
The Hebrew Movement Online Study Center
Undervisning av Lars Einarsson: The feast of Trumpets, part 1

Guds fred
Hanne Grethe Hansen
Nettverkskoordinator
Husmenighetsnettverket Agape

www.agapesenteret.org

 
www.armyforchrist.org/gaza

www.jesuspodkast.org

www.hvorfor-kristen.info

Reklamer

2. september 2010 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Kristendom, kristenliv, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: