YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

Guds høytider – for jøde eller greker eller begge?

3 Mos 23:1-2 Herren talte til Moses og sa: 2 "Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider, som dere skal utrope som hellige samlinger, dette er Mine høytider.

Jesaja 40:8 Gresset tørker, blomsten visner, men vår Guds ord står til evig tid."
1 Peter 1:25 Herrens ord varer til evig tid. Og hans budskap er de gode nyhetene som ble forkynt for dere.

 

 

Guds høytider  

September måned 2010 er høstens festmåned for alle som har Bibelen som kompass for sitt liv.

Bibelen gir oss i alt ni høytider, fastsatt av Gud og gjort til evige høytider.  Først har vi den ukentlige Sabbaten, så har vi fire høytider lagt til våren: Pesach – Påsken, Chag haMatzot – Usyrede brøds høytid, Bikkurim – Førstgrødens høytid og Shavuot – Pinsen.

Vårens høytider fikk sin oppfyllelse ved Jesu første komme.

De fire høsthøytidene peker mot Jesu andre komme:                                                                       

Yom Teruah –       Basunhøytiden   1. Tishri       09.09.2010
Yom Kippur –        Forsoningsdagen 10. Tishri     18.09.2010
Succot –               Løvhyttefesten 15.–21. Tishri   23.09.-29.09.2010
Sh’mini Atzeret –    Den avsluttende samling 22. Tishri   30.09.2010.

Alle disse høytidene innledes med en Sabbat, uansett hvilken ukedag de starter på. Dette gir oss følgende ekstra Sabbater i september (i tillegg til de ordinære lørdags Sabbatene):

8.09. 17:30 –  9.09. 18:30  Basunhøytiden
17.09. 17:30 – 18.09. 18:30  Forsoningsdagen
22.09. 17:30 – 23.09. 18:30  Start Løvhyttefesten
29.09. 17:30 – 30.09. 18:30  Avslutning Løvhyttefesten

 

Herrens høytider, slik de proklameres i Bibelen, er Guds høytider og det er på Hans befaling at vi feirer dem.  De er ikke spesielle jødiske høytider, Bibelen omtaler dem ikke noe sted som jødiske høytider. De er høytider for alle som tror på Bibelens Gud.  3 Mos 23:1-2 {Herrens store høytider} Herren talte til Moses og sa: 2 "Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider, som dere skal utrope som hellige samlinger, dette er Mine høytider.

Det er verd å merke seg at høytidenes fastsettelse kom før ”Moseloven” i Sinai pakten. Viktig er det også å innprente seg Guds egen tidsangivelse for hvor lenge disse høytidene skal feires: ”Det skal være en evig lov for hele etterslekten.”  Disse ordene gå igjen i alle Guds påbud til Moses om høytidene (3. Mosebok 23).

Herrens høytider utgjør Guds fastsatte, hellige tider, Hans kalender og program for Messias og Hans frelsergjerning.  Fra Hans død på korset i Påsken til Hans kroningssermoni på Løvhyttefesten, når Han begynner sin regjeringstid som konge over hele jorden fra Jerusalem!

Antikrist som er ”den lovløse”, vil forsøke å forandre på Herrens høytider.  Det står om ham i Daniels bok 7:25 bl.a: ”Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov…” 

Det burde få oss til å stoppe opp og tenke oss om, vi som er en del av den kristne kirke.  Vi mistet en verdifull åndelig arv da den kristne kirken i det 2. århundrede begynte å rive i stykker forbindelsen til det jødiske folket og sluttet å feire Herrens høytider.  Det var keiser Konstantin med sitt brennende jødehat, kirkemøtet i Nikea i 325 og kirken i Roma som startet prosessen og drev den framover.  Reformasjonen på 1500 tallet endret ikke dette, den dag i dag dilter den kristne kirken lydig og trofast etter kirken i Roma. Sabbaten har man flyttet til søndag og Herrens høytider er byttet mot Jul (ikke omtalt i Bibelen i det hele tatt!) og en påske og pinsefeiring som ikke overensstemmer med Ordets  beskrivelse.
Jesus sa til den smaritanske kvinnen ved Sykars brønn:  Johannes evg. 4:22 "Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene."

Det skjer en markant endring i våre dager, og det er utvilsomt knyttet til det faktum at vi er inne i endetiden. Blandt menigheter, forsamlinger, kirker og enkeltpersoner opplever vi en tid av opprettelse og tilbakevendelse til våre hebraiske røtter.  Dette skjer som en del av prosessen i påvente av Messias tilbakekomst.  Feiringen av Herrens høytider inngår i denne prosessen for å forberede oss til Hans tilbakekomst.  Den kristne kirken i Kina er i dag verdens største og omfatter ca 100 millioner mennesker.  Nylig forklarte representanter for disse, på israelsk TV, at de alle feirer Herrens høytider.

Det finnes tre ulike hebraiske ord som blir brukt om Herrens høytider:

1.    moed, som betyr ”Bestemt tid, avtalt møte, syklus eller kalender”.   

Jfr. Apg 17:31 ”…For han har bestemt   en  dag da han i rettferdighet skal dømme verden. Han har utsett seg en mann     til denne oppgaven. For at alle skulle forstå at han var Guds utvalgte, ble han reist opp fra     de døde." Og Galater brevet 4:4 ”Men da den rette tiden kom, den tid som Gud hadde bestemt,     sendte han sin Sønn. Han var født av en kvinne, som jøde,…” – Høytidene er den Eviges     fastsatte tider og stunder som aldri må bli endret av mennesker.
2.   mikra, som betyr ”Sammenkomst”, men også ”repetisjon”.
3.    chag, som betyr ”fest, feiring, bevege seg i sirkel, danse, glede”.

Herrens høytider kan oppsummeres som:

1.    hellige samlinger eller sammenkomster, som avholdes til
2.    avtalte, fastsatte tider iht Herrens kalender
3.    hvor vi minnes og feirer Guds frelse ved Messias, både hva Han har gjort og det Han kommer til     å gjøre.
4.    De er en evig lov for hele etterslekten.

Alle Herrens høytider har sin profetiske oppfyllelse i Jerusalem. Vårens høytider forklarer og proklamerer frelsen vi har i Messias.  Høsthøytidene forbereder oss på det som skal komme.   De er trening innfor den store festen i Guds rike.

Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.

Jesaja 25:6-9  På dette berget skal hærskarenes Herre lage et gjestebud for alle folkene, med fete retter, et gjestebud med gamle viner, med fete, margfulle retter, og med gamle, edle viner. 7 På dette berget skal Han fortære det sløret som tilhyller alle folkene, og det dekket som er knyttet over alle folkeslagene. 8 Han skal oppsluke døden for evig, og Herren Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal Han ta bort Sitt folks vanære. For Herren har talt. 9  På den dagen skal det bli sagt: "Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse."

Dettee innlegget begynte med å slå fast: ”Herrens høytider, slik de proklameres i Bibelen, i 3. Mosebok 23, er Guds høytider og det er på Hans befaling at vi feirer dem.  De er ikke spesielle jødiske høytider, Bibelen omtaler dem ikke noe sted som jødiske høytider. De er høytider for alle som tror på Bibelens Gud.”  De ble først gitt til jødene og Israel, og det finnes ingen henvisninger i det vi kaller Det Nye Testamentet for at de er tatt vekk fra Guds kalender.

Tvert i mot:

1 Peters brev 1:25 Herrens ord varer til evig tid. Og hans budskap er de gode nyhetene som ble forkynt for dere.

Paulus’ brev til romerne kapitell 11 er også viktig lesing for å forstå sammen-hengen mellom det som skjer før og etter Golgata, og forholdet mellom jødene og oss hedningekristne.

Romer brevet 11:17 Men noen av grenene fra Abrahams tre er brutt av. Og dere hedninger, som var grener fra et vilt oljetre, ble podet inn. Nå mottar altså dere den velsignelse som Gud hadde lovt Abraham og hans barn. Dere har del i sevjen fra roten.
Romer brevet 11:20 Vær på vakt! Husk at disse grenene, jødene, ble brutt av fordi de ikke trodde på Gud, og dere er der bare fordi dere tror. Vær ikke stolte. Vær ydmyke og takknemlige – og forsiktige.
Romer brevet 11:24  For hvis Gud var villig til å ta dere som var så langt borte fra ham – en del av det ville oljetreet – og pode dere inn i sitt eget gode tre – noe som er meget uvanlig – så vil han enda mer føre jødene tilbake på plass igjen, de som først var der.
(Les hele kapitell 11)

Til alle som avskriver GT som aktuell lære for vår tids ”nåde kristne”:
Romerbrevet ble skrevet i år 53-57 e.Kr. og Peters 1. brev på slutten av Peters liv ca 63-67 e.Kr. Det vi kjenner som NT, fikk sin utforming (kanonisering) omkring år 367 e.Kr.
Hva er det Peter referer til i 1. Peters brev 1:25?

Legg også merke til hva Paulus skriver i sitt brev til romerne.  Han sier ikke at det er blitt plantet et nytt tre, uavhengig av jødene og hva Gud ga som påbud til Israel.  Det er det samme treet med den samme roten, hvor noen av grenene er hugd av på grunn av vantro og hvor vi, som ville oljekvister, er podet inn sammen med de gjenværende grenene!  Så – når Gud, som den hellige roten, proklamerer at Hans høytider skal være en evig lov for hele etterslekten, trenger man ikke å være gartner eller ha en teologisk doktorgrad for å forstå at dette automatisk også bli et påbud for de innpodede skuddene – oss ”hedningekristne”.

For ordens skyld, Bibelen omtaler to rene jødiske høytider / fester: Chanukka og Purim.  Det er ingen ting i veien for at vi som kristne feirer disse sammen med jødene, men de er altså ikke en del av Herrens høytider.  For mer info om disse, anbefales kildehenvisningene.

Flere og flere kristne innser at julen ikke er en kristen høytid.  Samtidig vil man gjerne feire Jesu fødsel, spørsmålet er: når ble Jesus egentlig født?  Dessverre er dataene fra keiser Augusts folketelling gått tapt, men moderne datateknikk og astronomi har kommet fram med et svar.  Med utgangspunkt i Åpenbarings boken 12:1-2, har man plassert Jesu fødsel til 11. september år -3 mellom kl. 18:18 og 19:39 Jerusalem tid.

Kilder:
http://www.thewatchman.org/se/feasts.php#
http://www.messiansk.no/dokumenter/hoytidene/hoytidsintro.htm
http://www.dmt.oslo.no/joededommen/helligdager/sukkot.html
http://bjornolav.blogspot.com/2008/09/basunhytiden-i-endetidens-tegn.html

Bibel:
Tekster fra GT: Bibelen Guds Ord
Tekster fra NT: Norsk En Levende Bok 1988 (NT)

Godspeed
Webpastor B
www.agapesenteret.org

www.armyforchrist.org/gaza

www.jesuspodkast.org

Reklamer

26. august 2010 - Posted by | Bibel, Disippelskap, Gud, Jesus, Kristendom, kristenliv, religion, Tro

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: