YeshuaBlokka

Nettverk for mennesker som har et forhold til Yeshua

6 ting bare Jesus kan gjøre for deg…

!cid_001901c830eb$db128150$0100000a@firmanavx5h9gc Disippelskolen

 

Siste del

 

4. Gi helse til sjel og kropp

Da jesus døde på korset, var det ikke bare våre synder han tok på seg. Han tok også på seg alle sykdommer – uten unntak! Ved å ta imot Jesus som din frelser åpner du for full helbredelse både sjelelig ( mentalt og følelsesmessig) og fysisk.

Det er bare Jesus som kan gi fullkommen helbredelse!

Jes 53,4-6 Sannelig, det var våre sykdommer* Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. <* lidelser.>

5 Men Han ble såret* for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred**, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. <* gjennomboret.> <** med Gud.>

6 Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på Ham.

1 Pet 2,24-25 Han som Selv bar våre synder på Sitt eget legeme opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt.

25 For dere var som sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til Hyrden og Tilsynsmannen* for sjelene deres.

<* gresk: episkopos.>

 

5. Gi deg virkelig mening i livet her nede på jorden

Alle mennesker har et behov for en definert mening med sitt liv. Et menneske som opplever livet sitt som meningsløst, er et ulykkelig menneske.

Mennesker gjør alle mulige og umulige ting for å få en mening med livet: Utdannelse, sport, ekstrem sport, seksuell utskeielse, pengebegjær osv. Osv .

Problemet er at dette er som falske kulisser i en film, det er bare Jesus som kan gi den virkelig MENING med livet.

Du er skapt til å leve i Guds planer og tanker for ditt liv.

Den meningen er det bare Jesus som kan gi.

Jer 29,11-14 For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp.

12 Da skal dere påkalle Meg og gå av sted og be til Meg, og Jeg skal høre på dere.

13 Dere skal søke Meg og finne Meg, når dere søker Meg av hele deres hjerte.

14 Jeg skal la Meg finne av dere, sier Herren, og Jeg skal føre dere tilbake fra fangenskap. Jeg skal samle dere fra alle de folkeslagene og stedene Jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og Jeg skal føre dere tilbake til det stedet Jeg lot dere bli bortført fra.

Ef 2,10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.

Sal 139,1-24 {To veier, fortapelsens eller evighetens vei}

Til sangmesteren. En salme av David.

Herre, Du har ransaket meg og kjenner meg.

2 Hvor jeg enn sitter eller står, så vet Du det. Langt borte fra kjenner Du min tanke.

3 Min sti og mitt leie blir gransket av Deg, Du kjenner nøye alle mine veier.

4 Ikke et ord er på min tunge, se, Herre, uten at Du kjenner det helt og fullt allerede.

5 Bakfra og forfra omgir Du meg, og Du har lagt Din hånd på meg.

6 Å forstå dette er for underfullt for meg, det er for høyt, jeg kan ikke fatte det.

7 Hvor kan jeg gå bort fra Din Ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra Ditt åsyn?

8 For jeg opp til himmelen, er Du der. Redde jeg leie i dødsriket, se, da er Du der.

9 Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense,

10 selv der skal Din hånd lede meg, og Din høyre hånd skal holde meg fast.

11 Om jeg skulle si: "Sannelig, mørket skal falle over* meg," så skal likevel natten være lys rundt meg. <* Vg. Sym.: dekke.>

12 Sannelig, selv mørket er ikke mørkt for Deg, men natten lyser som dagen. Mørke eller lys gjør ingen forskjell.

13 For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv.

14 Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. 15 Mine bein var ikke gjemt for Deg, da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv*. <* ordrett: i jordens dyp.>

16 Som foster så Dine øyne meg. Og i Din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet. 17 Hvor uutgrunnelige Dine tanker er for meg, å, Gud! Hvor veldig er summen av dem!

18 Skulle jeg telle dem, er de mer tallrike enn sand. Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos Deg.

19 Å, Gud, om Du ville slå ned den ugudelige! Dere blodtørstige menn, gå bort fra meg!

20 De taler ondskapsfullt mot Deg. Dine fiender misbruker Ditt navn*. <* eller: står fram med løgn.>

21 Å, Herre, hater jeg ikke dem som hater Deg? Har jeg ikke avsky for dem som reiser seg mot Deg?

22 Jeg hater dem med et fullstendig hat. De er blitt mine fiender.

23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker!

24 Se om fortapelsens vei* har inntatt meg, og led meg på evighetens vei! <* noen ond (eller avguds) vei i meg.>

 

6. Gi deg et evig liv

Da Jesus sto opp fra de døde, overvant Han døden. Bibelen er helt klar på at mennesket ble skapt for evigheten. Gjennom syndefallet gikk denne dimensjonen i menneskets liv tapt.

Når du tar imot Jesus i ditt liv, får du denne gaven tilbake.

Alle mennesker, frelste som ufrelste, vil før eller siden møte den fysiske døden. Forskjellen er at den frelste vil fortsette å leve etter døden ved at han oppstår til et evig liv.

Dette betyr ikke at du kommer til å sveve omkring på sky mens du spiller harpe. Nei, det betyr at du skal leve på en ny jord og en ny himmel der rettferdighet ( Guds vilje) bor.

Dette livet kan bare Jesus gi!

Joh 5,24-30 {Evig liv og dom ved Sønnen}

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet.

25 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, skal leve.

26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv.

27 Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen.

28 Undre dere ikke over dette. For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst

29 og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.

30 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg hører, dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min Egen vilje, men Faderens vilje, Han som har sendt Meg.

2 Pet 3,13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.

Åp 21,1-7 {Den nye verden}

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer.

2 Og jeg, Johannes,* så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. <* UN og F-tekst utelater: Johannes.>

3 Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: "Se, Guds bolig* er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. <* telt.>

4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte."

5 Så sa Han som satt på tronen: "Se, Jeg gjør alle ting nye." Og Han sa til meg:* "Skriv, for disse ord er sanne og troverdige." <* UN og F-tekst utelater: til meg.>

6 Og Han sa til meg: "Det er skjedd!* Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. <* F-tekst utelater: Det er skjedd.>

7 Den som seirer, skal arve alle ting,* og Jeg vil være hans Gud, og han skal være Min sønn. <* F-tekst: seirer, ham skal Jeg gi alt dette.>

(Les hele kap 21!)

Så la oss slutte å syte og klage over at Norge blir avkristnet.

Det kristne Norge var og vil forbli en livsløgn inntil hvert kne bøyer seg for Herren og tar i mot Ham som sin personlige frelser.

Ett menneske kan ikke lede alle til Jesus, men alle mennesker kan lede ett menneske til Jesus:

Så derfor

Matt 28,18-20 Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

19 Gå derfor* ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

<* F-tekst utelater derfor.>

20 og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende*." Amen.** <* Avslutningen av denne tid.>

 

Godspeed

Webpastor B

www.agapesenteret.org

www.jesuspodkast.org

Reklamer

27. desember 2009 - Posted by | Disippelskap, Frelse, Gud, Jesus, Kristendom, kristenliv, Tro

1 kommentar »

  1. Tragisk å se at kristne ikke tror på gud.

    Dere fatter vel det at om et menneske er ulykkelig så er det guds vilje.
    En allmektig gud hadde heller ikke behøvd å ty til menneskeofring.Utover det så er det jo sørgelig å se at kristne også innbiller seg at Jesus døde.
    Sier seg selv at en halvgud ikke dør vet dere.

    Kommentar av anka | 19. februar 2010 | Svar


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: